Sledovanost TV POLAR

DENNĚ SLEDUJE POLAR 9% OBYVATEL MS KRAJE,
TJ. 100.000 DIVÁKŮ (DAILY REACH)

1x TÝDNĚ SLEDUJE POLAR 57,6% OBYVATEL MS KRAJE,
TJ. 701.990 DIVÁKŮ (WEEKLY REACH)

Které TV zpravodajství sledujete

Která regionální TV je Vaše nejoblíbenější a sledujete ji nejčastěji

Jak často sledujete tyto regionální TV,nebo regionální zpravodajství na celoplošných TV

Jak často sledujete tyto regionální TV,nebo regionální zpravodajství na celoplošných TV Polar - Regionální zprávy každou celou hodinu

Jak často sledujete tyto regionální TV,nebo regionální zpravodajství na celoplošných TV Polar - Regionální zprávy každou celou hodinu

Duben 2015 I Dotazováno bylo 1.000 respondentů ve věku 18+ žijících na území Moravskoslezského kraje I Průzkum provedl Respond & Co.,člen ESOMAR World Research. Počet obyvatel MS kraje: 1.218 732.