Adéla Matasová / Mezičas / výstava

21.06. 17:00 - 04.09. 18:00

ADÉLA MATASOVÁ (1940), multimediální výtvarnice, malířka, sochařka, grafička, žije v Praze. V letech 1958 až 1964 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby u Vladimíra Sychry a později u Arnošta Paderlíka. Po absolutoriu se intenzivně zapojila do živé umělecké atmosféry spojené s uvolněnou politickou a kulturní situací konce šedesátých let dvacátého století. V roce 1968 získala stipendium UNESCO pro studijní pobyt ve Francii...

22. 6. – 4. 9. 2022 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
Kurátor: Michal Koleček
Grafický design: Katarína Jamrišková

...V období normalizace a v osmdesátých letech si autorka udržovala vědomý distanc od oficiálního kulturního provozu. S novou energií se potom na české i mezinárodní scéně prosadila po roce 1989 na pozici vedoucí ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se zásadní měrou zasloužila o rozvoj konceptuálních a intermediálních tendencí. Na skupinových výstavách se prezentuje od roku 1967, na autorských od roku 1971. Mezi její nejvýznamnější zahraniční projekty bezesporu patří samostatná výstava v Museu současného umění v Denveru v roce 2004. V roce 2021 získala Adéla Matasová Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. Zastoupena je ve státních i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí.

KAŽDÁ VĚC MÁ NĚJAKÝ PŘÍBĚH
Instalační koncept retrospektivní výstavy multimediální umělkyně Adély Matasové s názvem Mezičas byl vytvořen na míru architektonickému prostředí ostravského Domu umění. Výstava prezentuje více než dvacet autorčiných děl, která vznikla v období od 70. let 20. století až do současnosti a byla inspirována přírodními, matematickými a společenskými fenomény. Autorka se jejich prostřednictvím zabývá uměleckým tvaroslovím prostorových instalací, pohybem v kinetických objektech a videích, ale i časovostí, jež je zastoupena především ve fotodokumentacích uskutečněných performancí.

Vznik děl, představených na této výstavě, je rozprostřen do širokého období, přesto je její instalační koncepce budována jako jednotný celek. V něm je přitom možné postřehnout jemné předivo vztahů mezi klíčovými etapami autorčiny tvorby i mezi formálně a technologicky různorodými, a přesto obsahově blízkými, uměleckými díly, vysvětlil kurátor výstavy Michal Koleček z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Expozice navazuje na nedávno ukončený výstavní projekt v Galerii Středočeského kraje. Ostravská výstava je doplněna o videoprojekci Každý někdy přísaháme a především o zcela poprvé vystavenou fotodokumentaci performativní scénické akce, inspirované elektronickou hudbu Edgara Varèse, která se uskutečnila na Malé scéně v Českých Budějovicích v roce 1974. Tato performance měla zásadní vliv na další vývoj autorky především s ohledem na její zájem o fenomén pohybu a jeho prolínání do obsahového rámce i výrazové struktury uměleckého díla.

PARTNEŘI: Ministerstvo kultury České republiky; Moravskoslezský kraj; ICOM Prague 2022; Rada galerií České republiky; Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje; Museum KAMPA – Nadace Jana a Medy Mládkových; Muzeum města Brna; NEWTON media, a.s.; RENGL, s.r.o.; EPONA; Tiskárna Helbich, a.s.; Dopravní podnik Ostrava, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ART ANTIQUES; Artalk; Artikl; A2; A2larm; Český rozhlas Ostrava; deník; FlashArt; ostravan.cz; Patriot magazín; polar; program; Radiohouse

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o dvacet tři tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy starého klasického i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází knihovna s badatelnou. Dům umění je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Více informací na www.gvuo.cz

Místo

Galerie výtvarného umění, Ostrava
Jurečkova 1750/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet