Deset / Výstava současného německého umění

23.01. 10:00 - 24.03. 18:00

Současné německé umění ze sbírky Adam Gallery.

Od 23. 1. – 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. 2019 v 17 h)
DESET

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrické a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze. 

vstup volný

Foto:

Marcus Selg

Die Siedler, 2004

počítačový tisk / print

300 x 450 cm, Adam Gallery

Místo

Dům umění Ostrava
Jurečkova 9, Ostrava

Vstupné

zdarma

Vstupenka

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet