Jantarová stezka - nové metody archeologického výzkumu / výstava

25.09. 16:00 - 31.01. 18:00

Výstava organizovaná Muzeem Jantarové stezky a Hedvábné cesty v Ostravě a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v Olomouci bude navazovat na stálou expozici věnovanou Jantarové stezce ve věži hradu.

VÝSTAVA JANTAROVÁ STEZKA – NOVÉ METODY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

25.9. 2019, Slezskoostravský hrad, vernisáž výstavy 

Město Ostrava na moravské straně i hrad na protějším slezském břehu byly postaveny na důležité křižovatce několika pravěkých a středověkých větví Jantarové stezky a západo-východních dálkových cest vedoucích až do Orientu. Zatímco muzejní expozice pracuje s tímto faktem z kulturně historického hlediska, připravovaná výstava, Jantarová stezka, bude představovat nezvratný exaktní důkaz této skutečnosti. 

Expozice bude tvořena infopanely se zcela novými a převratnými informacemi získanými nejmodernějšími archeologickými metodami, dále vybranými archeologickými nálezy a 3D modely dvou významných pravěkých a raně-středověkých hradišť nacházejících se v Moravskoslezském kraji, Chotěbuz-Podobora a Landek, a jednoho středomoravského oppida, Staré Hradisko.

Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna od čtvrtka 26. 9. až do 31. 1. 2020 ve sklepení paláce Slezskoostravského hradu. Provozní doba výstavy se řídí návštěvní dobou hradu.

Místo

Slezskoostravský hrad, Ostrava
Hradní 1, Ostrava

Provozovatel

Černá louka s.r.o.

Web: www.slezskoostravskyhrad.cz

Sdílet