JACQUES CALLOT: Zrcadlo světa / výstava

21.01. 17:00 - 22.03. 18:00

V období vrcholného baroka se rozvinul mimořádný talent lotrinského umělce mědirytce Jacquese Callota (1592–1635). Callot ve svém nedlouhém životě zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u dvora Medicejských, ale i utrpení lotrinských, jejichž zemí procházely vojska či tlupy znepřátelených stran ničící a vraždící stejně jako vojska cizí. Toto všechno stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a v Lotrinsku Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů lidského hemžení v městské a vesnické kulise, od burcujících protiválečných listů až po prostou lidskou pokoru katolíka...

JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa
22. 1. – 22. 3. 2020 (vernisáž 21. 1. v 17 hodin)

... Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou. Callotovy práce se staly předmětem obdivu umělců, především mladého Rembrandta van Rijn, který sbíral jeho grafické listy, nebo našeho Václava Hollara. Callotův styl se stal pojmem a ovlivnil umělce dalších pokolení. 

Kurátor: Jiří Jůza a Jan T. Štefan

Místo

Dům umění Ostrava
Jurečkova 9, Ostrava

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet