ZISKY 2018/19 GVUO: JOSEF BOLF / Planeta, která neexistovala

26.05. 10:00 - 30.08. 18:00

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) po více než dvouměsíčním uzavření otevírá Dům umění výstavami PAVEL NEŠLEHA / Vidět jinak a ZISKY 2018/19 GVUO: JOSEF BOLF / Planeta, která neexistovala. Oba výstavní projekty budou zpřístupněny veřejnosti od úterý 26. května v běžné otevírací době, to je od 10 do 18 hodin. V Domě umění, GVUO budou k vidění do 30. srpna 2020.

VÝSTAVA JOSEFA BOLFA
Výstavní projekt Josefa Bolfa navazuje na cyklus výstav, které prezentují akvizice GVUO v letech 2018–2019. V rámci něj GVUO zakoupila pět reprezentativních kreseb tuší a krátkometrážní animovaný film Těžká planeta spolu s malbou, která v souvislosti s ním vznikla. Poslední dvě jmenovaná díla se stala východiskem výstavy, na níž kromě maleb z let 2014–2020 autor připraví i unikátní koláž z vizuálních podkladů a skic k jeho animaci.

Film Těžká planeta, který Josef Bolf animoval a poprvé vystavil v roce 2014, obsahuje pasáž tísnivého pádu temným prostorem snového vesmíru. Obdobně bychom mohli charakterizovat i Bolfovo umění jako celek. Jakkoliv se Bolf snaží všemožně držet madel všední skutečnosti, dříve nebo později ho strhne gravitace nekonečného prostoru fantastických představ a duševních úzkostí. Dějištěm jeho maleb, kreseb a koneckonců i zmíněného filmu je již dlouhé roky uniformní prostředí socialistických sídlišť s typickými kulisami panelových domů. A právě proto, že Bolf vždy vycházel z osobních zkušeností chlapce, který v takovém prostředí vyrůstal, stal se do jisté míry mluvčím generace X (tzv. „Husákových dětí“), jejíž imaginace byla nezanedbatelnou měrou formována právě přesunem velké části populace do nových sídlištních aglomeracíVýstava Planeta, která neexistovala tak ukazuje nejen na stabilní přítomnost některých motivických prvků, ale rovněž na hledání nových možností jejich výtvarné formulace a výrazového posunu, vysvětluje Jiří Ptáček, kurátor výstavy.

Vystavená díla pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Zdeňka Sklenáře a autora i od soukromých sběratelů.

Místo

Dům umění Ostrava
Jurečkova 9, Ostrava

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet