PAVEL NEŠLEHA/ Vidět jinak

26.05. 10:00 - 30.08. 18:00

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) po více než dvouměsíčním uzavření otevírá Dům umění výstavami PAVEL NEŠLEHA / Vidět jinak a ZISKY 2018/19 GVUO: JOSEF BOLF / Planeta, která neexistovala. Oba výstavní projekty budou zpřístupněny veřejnosti od úterý 26. května v běžné otevírací době, to je od 10 do 18 hodin. V Domě umění, GVUO budou k vidění do 30. srpna 2020.

VÝSTAVA PAVLA NEŠLEHY
Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace 60. let zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Vystaveno je více než 30 uměleckých děl, jedná se o obrazy, kresby, pastely a digitální tisky, které vznikly od 80. let do roku 2003 se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. Součástí výstavy je i sedmiminutový filmový medailon Pavla Nešlehy z roku 2000 v režii Aleše Kisila.

Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Jak dokládají obrazy Vývrat (1981), Pokus o cestu za K. H. Máchou (1982), Stopy (1983), pastely Tajemství znaků (1993–1994), Záznamy světla (2002–2003), kresby a pastely Oidipus (1992–1993), bylo to právě pojetí světla, které podnětně ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého a podstatnéhoVýrazovou a ideovou bohatostí světla se manžel zabýval ve svém díle dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby a poznatky romantiků posilující vztah k mohutnosti přírodního dění a k osudovosti lidského bytí. Na metaforickém zhodnocení reality se se podílela i jeho zkušenost s fotografováním, jak je patrné z digitálních tisků Via canis (1997), Přírodní struktury (2001) nebo z rozměrného objektu Živly (1999–2001) ozřejmujících šíři jeho obsáhlého, imaginativně působivého díla, doplňuje kurátorka výstavy Mahulena Nešlehová.

K nejvýznamnějším dílům výstavy patří série nevelkých abstraktních pastelů Záznamy světla. Vznikly v závěru umělcova života, v rozmezí let 2002–2003, a lze je považovat za vyvrcholení jeho tvůrčí cesty i za její poselství. Prostřednictvím spontánního zachycení vnitřní vize vizualizované barevně a světelně se mu v této sérii podařilo přemoci svazující tíži hmoty, přesáhnout její reálný rozměr a dotknout se silou své imaginace kýženého – životadárné energie světla posvátných oblastí, uzavírá Nešlehová.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Galerie Klatovy/Klenová a od soukromých sběratelů.

Místo

Dům umění Ostrava
Jurečkova 9, Ostrava

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet