Čarodějná laboratoř Antonína Procházky / výstava

21.06. 17:00 - 04.09. 17:00

ANTONÍN PROCHÁZKA (1882–1945), malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze u Vlaha Bukovace, Hanuše Schwaigera a Maxe Švabinského. Byl členem Osmy a Spolku výtvarných umělců Mánes. Antonín Procházka patří k zakladatelům českého moderního umění. Jeho tvorba byla ovlivněna ozvuky kubismu, orfismu i novoklasicismu.

22. 6. – 4. 9. 2022 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
Kurátor: Renata Skřebská, Jiří Jůza
Odborná spolupráce: Gabriela Pelikánová
Grafický design: Robert V. Novák, Karolína Matušková¨

OSTRAVA JE DALEKO V ORIENTĚ
Výstava Čarodějná laboratoř Antonína Procházky prezentuje více než čtyřicet Procházkových maleb a grafik ze sbírky GVUO. Jejich nákup byl iniciován malířovým pobytem v Ostravě v letech 1910–1921. Procházka tehdy v důsledku neutěšené finanční situace přijal jako kandidát profesury místo suplujícího učitele krasopisu, geometrie i kreslení a asistenta na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. O jeho ostravském pobytu se zachovalo jen málo dokumentů, část informací pochází z korespondence. Procházkův povzdech nad životem v Ostravě je známý z dopisu Emilu Fillovi z roku 1921: „Ostrava je daleko v Orientě“.

Hodnota výstavního projektu spočívá v komplexním zastoupení malířovy tvorby, jež umožňuje retrospektivní přehled. Mezi vystavenými díly je třeba zmínit Procházkův obraz Ovoce a džbán z roku 1907, který je považován za jednu z prvních maleb na pomezí kubismu na českém území. K nejznámějším kubistickým obrazům, které vznikly za jeho pobytu v Ostravě, jenž autor ve svých dopisech přátelům do Prahy označoval za nešťastný, patří Koncert a Hlava (Čtenář), sdělila kurátorka Renata Skřebská.

Výstavu doplňuje audiovizuální část, jejímž prostřednictvím budou představeny Procházkovy archivní dokumenty, fotografie, dopisy a díla ze skicářů. Tyto materiály zejména pocházejí ze sbírky Muzea města Brna. V rámci bádání jsme však spolupracovali také se Zemským archivem v Brně, Archivem města Ostravy a Ostravským muzeem, zakončila Skřebská.

PARTNEŘI: Ministerstvo kultury České republiky; Moravskoslezský kraj; ICOM Prague 2022; Rada galerií České republiky; Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje; Museum KAMPA – Nadace Jana a Medy Mládkových; Muzeum města Brna; NEWTON media, a.s.; RENGL, s.r.o.; EPONA; Tiskárna Helbich, a.s.; Dopravní podnik Ostrava, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ART ANTIQUES; Artalk; Artikl; A2; A2larm; Český rozhlas Ostrava; deník; FlashArt; ostravan.cz; Patriot magazín; polar; program; Radiohouse

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o dvacet tři tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy starého klasického i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází knihovna s badatelnou. Dům umění je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Více informací na www.gvuo.cz

Místo

Galerie výtvarného umění, Ostrava
Jurečkova 1750/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Provozovatel

GVUO

Web: www.gvuo.cz

Sdílet