Přednáška pro neformální pečovatele o lidi nemocné demencí

29.11. 13:00

Charita Ostrava ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na interaktivní přednášku zabývající se problematikou Alzheimerovy choroby a jiných typů demence.

29. 11. 2022, 13:00 - 29. 11. 2022, 17:30

Lékařská fakulta OSU, Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK, místnost ZY 127Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Charita Ostrava ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na interaktivní přednášku zabývající se problematikou Alzheimerovy choroby a jiných typů demence v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“.

Program:
13:00–14:30 Péče o blízkého s demencí aneb dá se to vůbec zvládnout?
Bc. Marta Machová
14:30–14:45 Přestávka
14:45–15:30 Péče v domácím prostředí, poslání nebo povinnost? Zkušenost pečující osoby.
Bc. Dagmar Máchová
15:30–16:15 Opatrovnictví a další podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
16:15–16:25 Přestávka
16:25–17:30 Péče doma aneb rady a tipy, jak to zvládnout a kde si říct o pomoc.
Mgr. Bc. Alexandra Čubová

Zájemci o přednášku se mohou registrovat bezplatně na e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, případně nebo na telefonu: 733 676 692.

Charitu Ostrava a kvalitu poskytovaných služeb podpoříte zasláním DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777.

Hospic sv. Lukáše a lidi v závěru života podpoříte zasláním DMS HOSPICLUKAS 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777.

Charitní dům sv. Františka a lidi bez domova podpoříte zasláním DMS AZYLFRANTISEK 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89,- Kč.
Více o DMS a možnosti trvalé podpory na: www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME...!

Místo

Lékařská fakulta OSU, Ostrava
Syllabova 19, Ostrava