Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vlakové nádraží v Havířově změní zcela svou podobu

  • Havířov,

Z technického hlediska je budova havířovského nádraží celkově dožilá. Tak shrnuly současný stav České dráhy. Budova je příliš kapacitně velká, energeticky náročná a prostředí je vůči cestujícím nedůstojné. To vše by se mělo již během pár let naprosto změnit.

I o tomto bodu jednali v pondělí zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Vizualizaci projektu nového vlakového terminálu přišel na jednání představit Aleš Bartheldi z generálního ředitelství Českých drah. Na návrhu prostranství před vlakovou stanicí se podílelo město Havířov. Každopádně se počítá s novým stáním pro autobusovou dopravu, s tím, že se nebude jednat o nové autobusové nádraží. Dále zde vzniknou nová parkovací místa pro osobní dopravu či taxi službu.

Aleš Bartheldi, Generální ředitelství Českých drah: „Je to terminál, který byl vybudován po vzoru Švýcarska nebo Rakouska. To znamená, že by měl tvořit integrální funkční celek, který bude spojovat jak železniční dopravu, tak autobusovou dopravu. Bude tam zázemí pro cyklisty, bude vybudováno parkoviště a bude uzpůsobeno dalším službám, které jsou spojené s přestupním terminálem."

Předběžně podle studie by měl projekt stát okolo 160 miliónů korun s tím, že 135 miliónů by měla pokrýt dotace. Nicméně České dráhy jako akciová společnost na takto velkou dotaci nemá nárok. Proto přípravné práce, které zahrnují zpracování projektové dokumentace, požádání o dotaci až po výběrové řízení na zhotovitele, vezme na svá bedra magistrát. České dráhy pak budou městu výdaje z velké části kompenzovat z Regionálního operačního programu. Město uhradí část před nádražím a lávku. Celkově byly vypracovány tři varianty.

Petr Smrček, náměstek primátora města Havířova (BEZPP): "Tyto varianty studie proveditelnosti řešení nádražní budovy si vypracovaly České dráhy, a to tak, že první varianta byla v podstatě zachování stávajícího stavu, což bylo z hlediska provozního pro ně absolutně nevyhovující. Druhá varianta zvažovala možnost interiérové vestavby do stávající nádražní budovy tak, aby došlo k omezení energetických úniků a snižování provozních nákladů. Ale stejně by tam vznikl hluchý prostor, který by byl nevyužitý. Proto zvítězila varianta tři. Prvotní studie, jak je prezentována, není však konečnou verzí. Například lávka, která spojuje nádraží se Šumbarkem nebude vedena do elka, ale co nejkratší cestou. Rovněž oproti vizualizaci ubude ostrůvků pro autobusovou dopravu."

Město už nyní začalo pilně připravovat zpracování projektové dokumentace, jelikož žádost o dotaci musí být podána nejpozději v příštím roce. Samotná realizace projektu, pokud nenastanou komplikace, by měla být provedena během roku 2013.

Do nového terminálu by se mohli cestující podívat na počátku následujícího roku. "Potřebujeme navýšit dotaci na dokrytí prokazatelné ztráty." S tímto přišel dopravce ČSAD Havířov před zastupitele. Cestujících každoročně o 3 procenta ubývá, náklady však neustále rostou. Pro tento rok bylo dopravci vyčleněno z rozpočtu téměř padesát milionů korun. Společnost ČSAD nyní požadovala další milión čtyři sta tisíc. I přes určité výhrady některých zastupitelů bylo žádosti vyhověno.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy