Miniexpres Českého Těšína

Český Těšín a Cieszyn mají společnou strategii

Český Těšín a Cieszyn mají společnou strategii

Spolupráce Českého a polského Těšína funguje už řadu let. Obě města fungují společně a snaží se také pracovat na společných aktivitách a projektech.

Vít Slováček, místostarosta Českého Těšína: “Dnes jsme v rovině, kdy před pár lety skončil projekt InEurope, který měl za cíl postavit jakými dalšími směry by se oba Těšíny měly ubírat tak, aby se mohly prezentovat jako společné město navenek."


Jedním z výstupů bylo vytvoření šesti pracovních skupin. Každá ze skupin se zabývá jiným tématem, například územním plánováním, institucionální spoluprací, společenským dění nebo výměnou a informací napříč oběma úřady.

Dušan Chlebík, člen pracovní skupiny pro výměnu informací: “V rámci té skupiny jsme to rozdělili do tří částí, informovanost offline formou, tzn. u nás to jsou Těšínské listy a v Polsku taky nějaké periodikum a co se týče online části. budeme zřizovat na stránkách města nějakou sekci, kde občané Českého Těšína i Cieszyna se dozví, co se děje na druhé straně."

Třetí část zahrnuje zrychlenou komunikaci v krizové oblasti. A právě dnešní doba ukazuje, jak různá opatření a nařízení dokáží zkomplikovat lidem život na obou stranách.

Vít Slováček, místostarosta Českého Těšína: "Je to vidět i na tom, když byly zavřené hranice a málokdo chápe, že pro oba Těšíny zavření hranic není jenom to, že někdo nejde někam nakoupit, ale i právě na společných projektech se ukazuje, že soužití obou měst je pro nás nutností."

Z evropských měst, které leží takto na hranicích, vychází soužití Českého a polského Těšína ze všech nejlépe, je automatické a a každodenní.

---Mohlo by Vás také zajímat