Úsvit s Blokem proti islamizaci

Kandidátní listina

1 Koruna Pavel
47 let
Úsvit
2 Havlová Olga
63 let
Úsvit
3 Myslivcová Dominika
22 let
BEZPP
4 Přikryl Alen
55 let
BEZPP
5 Ferenc Jan Ing.
65 let
BEZPP
6 Dýmal František Mgr.
53 let
Úsvit
7 Antošová Vladimíra
49 let
Úsvit
8 Novotný Alois Ing.
55 let
Úsvit
9 Swaczyna Tomáš Ing.
39 let
Úsvit
10 Gdula Petr Ing.
53 let
Úsvit
11 Skandera Rudolf MVDr.
54 let
BEZPP
12 Makay Daniel
48 let
Úsvit
13 Lenart Radim
44 let
Úsvit
14 Štědroň Radoslav RNDr.
61 let
SSPD-SP
15 Dobrozemská Hedvika
24 let
Úsvit
16 Jurečka Pavel Ing.
50 let
BEZPP
17 Gregor Mojmír
40 let
Úsvit
18 Jelínek Roman MUDr.
61 let
SSPD-SP
19 Kubínová Lada
32 let
BEZPP
20 Hegr Miloslav
25 let
BEZPP
21 Madzia Adam
19 let
BEZPP
22 Graběc Martin
21 let
BEZPP
23 Frývaldský Miloš
46 let
Úsvit
24 Škrdla Jakub
26 let
Úsvit
25 Branny Lech PharmDr.
52 let
BEZPP
26 Barcuch Antonín PhDr.
59 let
BEZPP
27 Křibský Tomáš
25 let
Úsvit
28 Herec Bedřich
69 let
Úsvit
29 Fister Jan
54 let
Úsvit
30 Madzia Karel
64 let
BEZPP
31 Vavruša Lukáš Bc.
26 let
BEZPP
32 Antoš Ivan
58 let
Úsvit
33 Škorpík Stanislav
59 let
BEZPP
34 Balogh Viktor
27 let
BEZPP
35 Gregorová Lenka
46 let
Úsvit
36 Hrbáčová Adriana
24 let
BEZPP
37 Martiníková Monika
53 let
BEZPP
38 Fiala Pavel Mgr.
66 let
BEZPP
39 Zátopek Karel
44 let
Úsvit
40 Hudečková Míla
68 let
BEZPP
41 Koudelka Pavel
44 let
BEZPP
42 Gazdová Veronika
24 let
BEZPP
43 Přikrylová Kateřina
29 let
BEZPP
44 Gregorová Barbora
20 let
Úsvit
45 Pobiecká Revayová Renáta
50 let
BEZPP
46 Várnay Tibor
61 let
BEZPP
47 Kubínová Eva
53 let
BEZPP
48 Dobríková Anna
45 let
BEZPP
49 Bayer Kamil
37 let
BEZPP
50 Kašpaříková Miluše
55 let
BEZPP
51 Havel Vladimír
63 let
BEZPP
52 Mihalik Milan
54 let
BEZPP
53 Valdmanová Iva
61 let
BEZPP
54 Žurbejová Karin
31 let
BEZPP
55 Mlynková Eva
54 let
BEZPP
56 Dzúrik Štefan
48 let
BEZPP
57 Dostálová Klára
34 let
BEZPP
58 Kündelová Helena
53 let
BEZPP
59 Holaňová Danuše
72 let
BEZPP
60 Sabo Oto
29 let
BEZPP
61 Perutková Zdeňka
64 let
BEZPP
62 Rosová Ilona
34 let
BEZPP
63 Kolář Vladimír
63 let
BEZPP
64 Čáp Pavel
49 let
BEZPP
65 Ptaszek Petr
58 let
BEZPP
66 Nalevajka David
24 let
Úsvit
67 Borový Oldřich
56 let
BEZPP
68 Vácová Irena
35 let
BEZPP
69 Mencnerová Jarmila
65 let
BEZPP