Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Strom, který pamatuje hraběnku Walburgu, roste v zámeckém parku v Kuníně

  • Celý MS kraj,

Kunínský zámek je jedním z nejcennějších barokních zámků severní Moravy a Slezska. Byl navržen architektem Johannem Lucasem von Hildebrandtem. Největšího rozkvětu se dočkal na přelomu 18. a 19. století za Marie Walburgy. Ta v zámku vybudovala moderní vzdělávací ústav. Nejznámějším žákem byl František Palacký. Součástí zámku je i rozlehlá zahrada s nejstarším stromem, který byl zasazen před více jak 250 lety.

Na přelomu století, v roce 1999 získala zdevastovaný zámek do svého majetku obec Kunín. Ve spolupráci s Muzeem Novojičínska se začal zámek rekonstruovat a o pár let později už byl zpřístupněn veřejnosti. Zámku se brzy vrátila jeho někdejší podoba a díky neúnavné mravenčí práci kastelána Jaroslava Zezulčíka se do zámku postupně vrací původní historické sbírky. Právem se proto o kunínském zámku říká, že vstal jako Fénix z popela.

Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, Muzeum Novojičínska: Návštěvníci obdivují velice bohaté sbírky, které shromažďujeme nejen od nás, ale také ze zahraničí od rodin, které kdysi obývaly kunínský zámek. Prohlídka zámku končí ve žlutém pokoji. Před několika lety jsme dovezli pozůstalost od majitelky zámku Marie Walburgy, ty věci se po 150 letech vrátily na kunínský zámek. Zbývá ještě mnoho set sbírek, které jsou v depozitáři, čekají na své zpracování, jako fotografie zámeckého parku. Ty ukazují park v dobách jeho největší slávy.

Za dob hraběnky Walburgy byl zámek plný květin. Říká se, že mívala v pokojích až sto sklenic s růžemi, které milovala. Květiny zdobí interiéry i dnes a na počest hraběnky se v zámku pořádají slavnosti růží a také jiřinek.

Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku: František Palacký vzpomíná na svého učitele kaplana Josefa Turka, říká se, že to byl milostník paní hraběnky. Po odchodu z Kunína působil ve východní Čechách a tam dovezl poprvé z Holandska jiřiny a stojí u pěstování této nádherné rostlinky a jiřinkových slavností.
Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín, Muzeum Novojičínska: V roce 2012, kdy jsme slavili hraběnčiny narozeniny - 250 let - ho zasadila čestná občanka Kunína, paní Anny Friedrychová z Německa za přítomnosti našeho pana biskupa Lobkowicze a vnuka císaře a jsme rádi, že ten se tady opět vrátil.
Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, Muzeum Novojičínska: Jeden z mála stromů, které se v zámeckém parku dochovaly je tento nádherný strom, který má přes 200 let a pamatuje dobu slavné kunínské hraběnky Marie Walburgy. V té době její zámecký park ožíval hrami malých dětí, které na zámku vyrůstaly, včetně malého Františka Palackého. Hraběnka tehdy zavedla vůbec poprvé v rámci rakouských zemí do výuky gymnastiku - tedy tělocvik. Kunínský zámek vybudovali hrabata Harrachové a stavitel který ho vybudoval, patří mezi nejslavnější v Evropě - Jan Lukáš Hildebrandt. Projektoval podobu zámeckého parku. Ta dnešní podoba už není barokní, chybí borderie, dnešní podoba pochází z 2. poloviny 19. století a byla budována podle historických fotografií. V další části parku je stavba, která tak často v zámeckých parcích není vidět, a to je zámecký kuželník. Patrně ho také kdysi projektoval Hildebrandt. Kuželna zanikla v 50. letech minulého století. Nám se podařilo vykopat základy stavby ze země a podle historických fotografií, které nám poskytli poslední majitelé zámku, pak nechala obec Kunín zbudovat repliku této stavby.

Podobu zámeckým zahradám vtiskl až Emil Schindler. Je to podoba romantického parku 19. století s krásným jezírkem a ostrůvkem. Zbudované vodoteče dodnes protékají zámeckým parkem a jedna ze staveb, která se dodnes dochovala je tzv. švýcárna na kopečku na konci samotného zámeckého parku. 

Jaroslav Zezulčík, kastelán Kunínského zámku, Muzeum Novojičínska: Ta má připomínat cestu hraběnky Walburgy do Švýcarska v roce 1808. Bohužel vyhořela a dochovala se jen její kamenná část. Snad také na ni přijde řada a ožije stejně jako kuželna a bude ozdobou zámeckých zahrad.Česká distribuční k.s. - pracoviště okres Bruntál
Bruntál
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku - pracoviště Bruntál, Krnov
Krnov
od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Torad Tylov s.r.o. - pracoviště Lomnice
Lomnice
od 18 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků