Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Centru aktivních seniorů ve Frýdku-Místku se prodlouží denní užívací doba

Centrum aktivních seniorů ve Frýdku-Místku bude mít delší užívací dobu. Při úpravě nových užívacích smluv se přišlo na to, že budova byla původně kolaudována na užívání do 20. hodiny večerní. Uživatelé ale chtěli dobu prodloužit a město jim vyšlo vstříc. Muselo nechat změnit i kolaudační rozhodnutí.

Centrum aktivních seniorů funguje ve Frýdku-Místku už tři roky. Jeho výstavba stála 52 milionů korun a město postupně pracuje na tom, jak využít naplno jeho potenciál.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V poslední době tam došlo na Centru aktivních seniorů k určité úpravě užívacích vztahů. Kdy smyslem bylo, aby tam v podstatě měly jakési rovnocenné postavení všechny organizace, které sdružují seniory. I další organizace, které se zabývají sociální službou."

Byla vytvořena pozice správce, kdy se o správu objektu už nemusí starat seniorská organizace, ale formálně vše přešlo přímo na město.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V té souvislosti se právě přišlo na to, že ta budova je kolaudována na provoz od 8:00 do 20:00 hodin. Ono ne, že bychom objevili Ameriku. Já myslím, že všichni, kteří se zabývali dříve využitím té budovy, měli přihlížet k tomu času. A my to rozhodnutí stavebního úřadu musíme respektovat. Čili, když právě došlo k vyhotovování těch nových uživatelských smluv, tak tam byl tento čas zanesen."

To se následně setkalo s kritikou, protože senioři požadovali, aby se doba užívání budovy prodloužila.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já tu kritiku chápu, opravdu asi senioři měli pocit, že se s nimi nakládá, tak jak si nezaslouží. Možná to můžeme nazvat i tak, jako s malými dětmi. A že jsou omezeni v té užívací době. Nicméně přesto, že jsme to rozhodnutí, respektive tem kolaudační souhlas museli respektovat, protože je to správní rozhodnutí. Tak na druhou stranu, pokud víme, že je špatně, tak rada města se usnesla a uložila úkol magistrátu odstranit tuto nevyhovující provozní dobu. A naopak tu dobu rozšířit."

To se nakonec podařilo dotáhnout do konce a budova získá nové kolaudační rozhodnutí, kterým se upraví doba jejího možného užívání.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já můžu říct, že v těchto dnech by mělo být vydáno nové kolaudační rozhodnutí, kde bude možnost užívat tu budovu až do 10. hodiny večerní. Musíme ještě počkat, až to rozhodnutí nabyde právní moci, ale pak už opravdu nebude nic bránit, ani z toho formálního hlediska, aby ta budova byla využívána po delší dobu. Aby fakt opravdu sloužila k tomu účelu, ke kterému byla postavena."

V Centru aktivních seniorů aktuálně působí dvě seniorské organizace, které nabízejí různé programy. K využití ho dostala i ADRA pro aktivity s autistickými dětmi a organizují se zde i různá setkání seniorů a veřejnosti s představiteli města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy