Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava financuje provoz 5 měřících stanic. Poslední přibyla v Hrušově u koksovny

  • Ostrava,

V Ostravě přibyla další, v pořadí již pátá měřící stanice, jejíž provoz financuje město. Byla umístěna do Hrušova, tedy do lokality nedaleko centra města, kde údaje o znečištění ovzduší chyběly. Obyvatelé této části města tak budou mít k dispozici informace o tom, co dýchají.

Stáhnout video

Poblíž ostravské koksovny Svoboda začala v Hrušově monitorovat stav ovzduší nová měřící stanice.  Město tak reaguje na stížnosti občanů, kteří koksovnu vnímají jako významný zdroj znečištění ovzduší. Z této lokality dosud údaje o znečištění chyběly a město tak nyní bude moci lépe plánovat další opatření ke snížení prašnosti a navíc získá cenné informace pro jednání s provozovateli hlavních zdrojů znečištění.  "My chceme měřit údaje o znečištění jak na vstupu ke koksovnám, tak na výstupu od koksoven, abychom mohli změřit přínos toho průmyslového znečišťovatele," vysvětluje náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.

Provozovatel koksovny uvádí, že dodržuje všechny ekologické limity a používá nejlepší dostupné technologie. Umístění nové měřící stanice v Hrušově na ulici Stará cesta proto vítá.  "Nová měřící stanice je zhruba 800 metrů od našeho provozu. Rozšíření monitorovací sítě vítáme. Domníváme se, že měřící stanice by měly být poblíž všech větších znečišťovatelů v Ostravě," potvrzuje mluvčí OKK Koksovny Jindřich Vaněk.

Tato měřící stanice je v pořadí již pátá, která je financována městem. Rozpočet Ostravy to vyjde celkem na 3 a půl milionu korun ročně. Stanici provozuje Zdravotní ústav Ostrava. Kromě toho je ve městě ještě dalších 5 stanic, které  spravuje Český hydrometeorologický ústav. Údaje lze sledovat na webových stránkách zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy