Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Biskup Martin David: „Měli bychom být vděční za svobodu, kterou máme.“

  • Opava,

Od revolučního roku 1989, který posunul naši zemi od totality k demokracii nás dělí 33 let. Kristovy roky, které uplynuly od sametové revoluce, rekapituloval na veřejném setkání v kostele svatých Janů v Opavě biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Vzpomenete si, jak jste revoluční listopadové události roku 1989 vnímal v jejích začátcích?

Martin David, biskup, Ostravsko-opavská diecéze: „Vzpomínám si na to velmi dobře. Vnímal jsem je jako voják základní služby . Byl jsem na vojně, takže zprávy o revolučních událostech se k nám dostávaly pochopitelně o něco později. A vnímal jsem, že se děje cosi zásadního.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Jen pár dnů před událostmi na Národní třídě byla v Římě svatořečena Anežka Česká. Byla to předzvěst jakéhosi uvolnění poměrů?

Martin David, biskup, Ostravsko-opavská diecéze: „Myslím, že ano. Svatořečení sv. Anežky v Římě bylo předznamenáním. A také tím, že změna ve společnosti už má svůj čas. Že už je to tak napnuté, že k něčemu musí dojít. A také došlo.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: V době předrevoluční byla otázky víry problematická a ideově neslučitelná s myšlenou komunismu. Mnohým lidem způsobovala v životě potíže. Jak velkou změnu věřící po roce 1989 zažili?

 Martin David, biskup, Ostravsko-opavská diecéze: „Ta změna nastala v celé společnosti. A nastala také pro církev. Církev se mohla svobodně nadechnout. Nikdo nebyl perzekuován za to, že chodí do kostela. Církev mohla svobodně rozvíjet svou činnost. Začaly vznikat církevní školy, začala se rozvíjet činnost Charity. A to vše po 33 letech funguje. A jsme rádi, že to tak je.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Během uplynulých 33 let se myšlení lidí zásadně proměnilo. V čem vidíte klady a v čem zápory?

 Martin David, biskup, Ostravsko-opavská diecéze: „ Jistě si všichni vzpomeneme na revoluční heslo: 'Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí'. Potom mnozí, kteří to heslo dalších létech používali, byli a jsou označováni za 'pravdoláskaře'. Nicméně, když se podíváme na to, co se ve společnosti děje dnes, kolik lži a kolik nenávisti se se šíří kolem nás, tak si myslím, že to revoluční heslo 33 let staré je vlastně stále aktuální. A měli bychom se k němu vrátit.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Třiatřicet let od sametové revoluce neboli Kristova léta. Čeká nás v podobě této symboliky nějaká změna?

Martin David, biskup, Ostravsko-opavská diecéze: „Vidíme všude kolem sebe, že změny se dějí. Nedaleko našich hranic je válka. Čeká nás možná znovu si uvědomit to, že za svobodu, kterou máme, musíme být vděční. A že ji máme využít k tomu, k čemu svoboda slouží. Abychom ji něčím naplnili. Ne vzájemnými půtkami a bojůvkami. Ale abychom ji naplnili dobrem ve prospěch společnosti.“


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy