Na radnici Ostravy-Jihu zavítali Tři králové

Také v jižním městě začátkem ledna začala tradiční tříkrálová sbírka. S koledníky v kostýmech Kašpara, Melichar a Baltazara se lidé v ulicích obvodu potkávali do 14.ledna.

Stáhnout video

Také v městském obvodu Ostrava-Jih  vyrazili do ulic tříkráloví koledníci. Jejich první cesta vedla na radnici, v  dalších dnech pak obcházeli domácností, kterým za příspěvek přinášeli pokoj a požehnání.

“V letošním roce vychází do ulic zhruba tady v Ostravě 400 kolednických skupinek, tzn., zhruba 1500 dobrovolníků, kteří přichází vlastně do bytů, domů a přináší požehnání, pokoj,

a prosí taky o pomoc na potřebné aktivity, které realizuje Charita sv. Alexandra, Charita Ostrava. Jinak v rámci celé diecéze předpokládáme asi 3 tisíce kolednických skupinek.

My budeme moc vděčni. pokud lidé otevřou nejen své domovy, ale i svá srdce a pokud nám pomůžou pomáhat potřebným,” říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Na radnici byli úředníci opravdu štědří.

“Jako každý rok navštívili naši radnici tři králové v rámci tříkrálové sbírky. Doufám, že všichni lidé, které osloví, budou štědří a přispějou jim na dobrou věc. Jsem ráda, že i jako radnice podporujeme veškerou činnost charitativní na území našeho obvodu a snažíme se postarat o ty, kteří sami nemohou,” uvádí Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-JIh

Vybrané peníze pomohou i lidem z Ostravy Jihu. Poputují mimo jiné na Hospic sv.Lukáše ve Výškovicích.

“Dále na Kamenný hospic sv.Lukáše, který provozujeme ve Výškovicích, tzn., v městském obvodě Ostrava-Jih a dále na aktivity které realizuje Charita sv. Alexandra, což jsou chráněné dílny. Zde bychom rádi z prostředků zrealizovali výměnu topného systému a další dvě aktivity jsu zaměřené na pomoc lidem ohroženým sociální vyloučením,” dodává Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Jedná se o startovací byty, které vzniknou mimo jiné i v Jižním městě a  peníze půjdou i na terénní programy.
GVUO pro nejmenší / tvůrčí dílny

21.01. 15:30
Ostrava-Jih, Dům umění Ostrava

Tvůrčí dílna pro seniory

Dnes
Ostrava-Jih, Dům umění Ostrava

Václav Neckář a Filip Rácz / recitál

Dnes
Ostrava-Mariánské hory, DK Akord, Ostrava

ChacharNet s.r.o.
Ostrava-město
od 106 Kč do 150 Kč

Detail

INVOLVEX TRADE s.r.o.
Ostrava-město
od 17 800 Kč

Detail

HUSA Restaurant s. r. o.
Ostrava-město
od 16 100 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků