Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Ostravě-Jihu si připomněli 76. výročí osvobození Ostravy na sedmi pietních místech

  • Ostrava-Jih,

Vedení radnice si připomnělo 76. výročí osvobození Ostravy. 30. dubna položilo věnce a květiny hned na sedmi pietních místech obvodu.

Radní městského obvodu uctili památku obětí osvobození Ostravy. Kvůli vládním opatřením spojených s pandemií koronaviru každý z nich na jiném pietním místě, kterých je v Ostravě-Jihu celkem sedm.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Společně s radními jsme položili věnce u jednotlivých míst a krátce zavzpomínali na hrdiny, kteří nám pomohli se dožít dnešních dnů v této krásné zemi. Zároveň doufám, že je to naposledy, co se scházíme v takovém malém počtu, to znamená jednotlivě a budu rád, když příští rok již přijdou občané sem k památníku obětem osvobozování Ostravy a celé II. světové války k Základní škole Lukášové Klegové ve větším počtu zvláště proto, že připravujeme projektovou dokumentaci na revitalizaci zdejšího památníku i přilehlého parčíku.”

Ostravsko-opavská operace začala 10. března a postupně během března a dubna pokročila až do míst dnešního zábřežského Korýtka.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Rudá armáda spolu s československými jednotkami stanula 29. dubna tady na svinovské straně řeky Odry. Následně byl udělán průzkum a 30. dubna okolo 9. hodiny ráno osvobozující vojska zaútočila na Zábřeh, kde teda Němci měli docela silné postavení.”

V průběhu 30. dubna došlo k osvobozování Zábřehu, a to dvěma proudy. Jeden mířil do dnešního sídliště Pískové doly a druhý pokračoval úvozem polanecké spojky do dnešní vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Tyto dva proudy postupně osvobodily Zábřeh, spojily se a pokračovaly Ruskou a Místeckou ulicí směrem do Vítkovic, které byly osvobozeny v 15 hodin a následně pokračovaly v osvobozování centra dnešní Ostravy.”

Místo přechodu si rudá armáda vybrala právě v zábřežském Korýtku, protože Němci odstřelili most ve Svinově a řeku Odru nebylo možná nikde jinde překonat.

Petr Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Právě v oblasti zábřežského Korýtka kousíček od pomníku, který tady dneska tento přechod připomíná, byla původně výletní restaurace U Lazara a tam byl velký meandr řeky Odry. No a ten meandr tím, že byl široký, tak byl i mělký, takže tam ta technika mohla za pomocí nějakých pontonových mostů pak přejet toho 30. dubna.”

Během osvobozování Ostravy padlo 1400 rudoarmějců, 1300 německých vojáků a 450 místních obyvatel.

Anketa: obyvatelé Ostravy-Jihu: “Nesmíme zapomenout, že nás v roce 1945 v dubnu osvobodila sovětská armáda. Měli bysme jim být za o vděční, protože už by jsme tady nemuseli třeba být.”

“Důležité to určitě je, protože jaksi, když jsme byli osvobozeni nějakou tou naší armádou, takže si jako myslím, že ti lidé, kteří za nás bojovali, si zaslouží tu čest a že jsou nějaké ty pomníky vybudovány, tak to je asi na místě.”

Někteří lidé si válečné hrdiny připomněli tím, že 30. dubna v 8 večer zapálili v okně svíčku.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy