Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Odvolané vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák zvažuje další kroky, obrátí se na ministerstvo

Bývalé vedení radnice městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky opustilo radnici. Dopoledne si vyklidili kanceláře a zvažují další kroky. Na pondělním zasedání zastupitelů je odvolala opozice díky hlasu dosavadního neuvolněného místostarosty Filipa Čmiela.

Bývalé vedení radnice Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák odešlo se vztyčenou hlavou poté, co je na mimořádném zasedání zastupitelů odvolala opozice. Podařilo se jí to díky jedinému hlasu navíc. Hlasu dosavadního místostarosty Filipa Čmiela, který tak zůstává ve vedení.

Jiří Vávra, nově zvolený starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky: “Jeden kolega pochopil, že některé praktiky a některé metody pana Hujduse jsou pro něho neakceptovatelné a nepřijatelné. Takže ta situace se vyvinula, jak vyvinula a prostě jeden člověk z jeho kolektivu prostě už dál se na tom, co dělá pan Hujdus, nechtěl podílet.”
Patrik Hujdus, odvolaný starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky: “Nacházíme se v situaci, kdy dva roky úspěšně koaliční vláda fungovala a má za sebou jasné výsledky a hlavně oporu občanů a myslím si, že takto bezhlavě a opravdu jako netransparentně bez veřejnosti odvolávat celé vedení městského obvodu je velmi nestandardní a bezprecedentní.”

Na mimořádném zastupitelstvu se podle programu mělo řešit pouze snížení počtu uvolněných členů zastupitelstva o jednoho.

Patrik Hujdus, odvolaný starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky: “Protože se nacházíme v nouzovém stavu, tak náš právní výklad je takový, že se jiný bod na mimořádném zastupitelstvu neměl projednávat.”

Bývalé vedení teď zvažuje, co dál. Kdyby opravdu odvolání nebylo platné, na radnici by zřejmě nějaký čas panovalo bezvládí. Chce se tak v první řadě obrátit na Ministerstvo vnitra. Ve středu 4. listopadu vyšlo následující prohlášení:

Vážení občané,
na mimořádném zasedání mariánskohorského zastupitelstva došlo v pondělí 2. listopadu k zásadní změně ve vedení našeho městského obvodu.

Toto zasedání bylo vyvoláno žádostí sedmi zastupitelů z politických uskupení LEČO, ANO2011 a ODS, kteří sami navrhli jediný bod programu - konkrétně odvolání předsedkyně komise pro strategický rozvoj a investice Liany Janáčkové z pozice uvolněné zastupitelky. Přes to, že jsme apelovali na to, že se nacházíme v nouzovém stavu a tento bod jednání snese odkladu do řádného jednání zastupitelstva v prosinci, sedm v té době opozičních zastupitelů trvalo na tom, aby se jednání uskutečnilo za každou cenu, nevyžadovali ani přítomnost vedoucích odborů a ředitelek příspěvkových organizací našeho městského obvodu.

Nyní je již jasné, proč tak urputně trvali na co nejrychlejším zasedání. Odvolání uvolněné zastupitelky byl pouze zástupný problém. Skutečným důvodem pro svolání mimořádného zastupitelstva totiž bylo především odvolání starosty Patrika Hujduse a dalších členů vedení našeho městského obvodu, Jany Pagáčové, Vladimíra Řezáče a Yvety Sekerákové, a rozdělení postů ve vedení obvodu pro sebe, aniž by na místě byly předloženy argumenty dokazující zásadní, nebo závažná pochybení, případně vznesena nějaká jiná konkrétní provinění.

Toto bylo umožněno osmým hlasem člena původní koalice, dosavadního místostarosty Filipa Čmiela zvoleného za SPD (nyní Trikolóra), který bez upozornění hlasoval proti svým kolegům. Celou záležitost považujeme za jeho lidské a profesní selhání a současně za naprosto nepřípustné porušení etiky, transparentnosti a práva občanů na ovlivňování věcí veřejných.

Zastupitelé, kteří o svolání schůze požádali, totiž záměrně zatajili skutečný cíl svého počínání. Tím se veřejnost předem neměla možnost dozvědět, co se na zasedání bude projednávat. Vše se tak uskutečnilo pod falešnou záminkou za zády občanů našeho městského obvodu.

Tento postup považujeme za krajně nemorální a nepřípustný.

Je prokazatelné, že Mariánské Hory a Hulváky se v posledních dvou letech rozvíjely, zahájilo se zde mnoho zásadních projektů a odvolané vedení bylo úspěšné v získávání dotací na realizaci investic a dalšího rozvoje obvodu. Jen v letošním roce se obvodu podařilo zajistit téměř 70 milionů korun z různých dotačních titulů a také úvěr na renovaci bytového fondu ve výši 100 milionů korun. Důvody, kterými nová koalice obhajuje své počínání, proto považujeme za zástupné.

Jsme přesvědčeni o tom, že změna ve vedení není ku prospěchu našeho obvodu a jeho obyvatel a vyzýváme nově zvolené představitele, aby se zdrželi zastavování naplánovaných akcí, rušení rozvojových projektů a jiných nevratných změn, ať už by tak činili pod jakoukoli záminkou.

Mgr. Patrik Hujdus
Jana Pagáčová, MBA
Vladimír Řezáč
Yveta Sekeráková
Ing. arch. Liana Janáčková
Petr Becher
MUDr. Ivana Chudobová

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy