Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Státní i městská policie neevidují nárůst trestné činnosti v Ostravě-Mariánských Horách

Policie České republiky vydala společně s Městskou policií Ostrava prohlášení, že v obvodu Mariánské Hory a Hulváky neevidují žádný zvýšený nárůst trestné činnosti. Právě naopak, letos došlo podle státní policie k mírnému snížení. Obě policejní složky spolu navíc úzce spolupracují a provádějí v obvodu pravidelný dohled. Lidé ale sepisují petici za zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku v obvodu.

Krajské ředitelství policie České republiky Ostrava bylo první, které v pondělí zveřejnilo informaci o bezpečnostní situaci v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Eva Michalíková, mluvčí PČR MSK: "Konstatujeme, že tento městský obvod Ostravy se nijak nevymyká z běžného průměru nápadu trestné činnosti či přestupkového jednání. Dále uvádíme, že v letošním roce celkově v rámci Ostravy, nevyjímaje Mariánských Hor, došlo ke snížení nápadu jak trestné činnosti, tak i přestupkového jednání."

Vzápětí o situaci informovala také Městská policie Ostrava.

Vladimíra Zapletalová, mluvčí MP Ostrava: "Všeobecně lze konstatovat, že v lokalitě Mariánské Hory neevidujeme nárůst protiprávního jednání. Což deklarují také počty přijatých oznámení a provedených zákroků ze strany Městské policie Ostrava Napříč celou Ostravou, nevyjímaje městský obvod Mariánské Hory, intenzivně využíváme městský kamerový systém. Ten napomáhá k odhalování protiprávního jednání a zvyšuje pocit bezpečí obyvatel. Právě z důvodu zvyšování pocitu bezpečí obyvatel byly ve výše uvedené lokalitě navýšeny počty hlídek strážníků."

Státní i městská policie v této oblasti úzce spolupracuje.

Eva Michalíková, mluvčí PČR MSK: "Stejně tak jako napříč Ostravou, tak i v rámci městského obvodu Mariánské Hory, policisté velmi úzce spolupracují se strážníky městské policie. I v rámci běžného výkonu služby dohlíží mimo jiné na veřejný pořádek a hlídky jsou v terénu 24 hodin denně."

Lidé v obvodu ale podepisují petici za zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku. 

Kateřina Rosandićova, spoluautorka petice: "Veřejný prostor se stal útočištěm narkomanů, zlodějů a pachatelů další trestné činnosti. I přes dílčí opatření, která ve spolupráci s městem realizuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a přes zvýšený dohled Městské policie Ostrava a Policie ČR se situace stále zhoršuje. Přestupky proti veřejnému pořádku, nežádoucí chování, hluk, drobné krádeže, vykrádání provozoven, automobilů a pohyb drogově závislých a jinak nebezpečných osob po ulicích 1. máje, Bendlova, Rubová, Slévárenská, Martinská, Kopaniny, Přemyslovců, na Mariánském náměstí a v nejbližším okolí je prakticky na denním pořádku. Bojíme se chodit do zaměstnání, ve večerních hodinách se obáváme vycházet z domu, místní podnikatelé ukončují svou činnost, nebo ji přemísťují do jiných částí města. V oblasti působí nelegální herny, hostinská zařízení a provozovny, ve kterých se scházejí osoby za účelem nákupu alkoholu."

V petici zároveň žádají o zesílení hlídkové činnosti ze strany Městské policie Ostrava a o schválení obecně závazné vyhlášky, která by zabezpečila místní záležitosti veřejného pořádku při provozování hostinských činností, ale také dalších provozoven, ve kterých je možné nakoupit ve večerních a nočních hodinách alkohol, jako jsou non-stop bufety, večerky a podobné.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy