Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový Pustkovec a 8.obvod budou kvalitnější a bezpečnější

Obyvatelé 8. obvodu a Nového Pustkovce se mohou už jen do neděle vyjádřit k veřejnému prostoru. A to online pomocí dotazníku, který najdou na stránkách fajnove poruby. Kromě toho lidé dostali možnost popovídat si o tom i osobně na veřejných setkáních.

U Duhy proběhlo setkání vedení radnice s občany. Osobně se na něm mohli vyjádřit k tomu, co jim na 8. obvodu a Novém Pustkovci chybí, nebo co se jim naopak líbí a nechtěli by měnit.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Pořádáme tuto záležitost v rámci zpracování koncepční urbanistické studie 8. stavebního obvodu, která vlastně zhodnotí ten stávající stav a navrhne úpravy do budoucna tak, aby vlastně ten veřejný prostor byl efektivně uspořádán. Kvalitně, bezpečně, příjemně.”

Šlo už o 3. setkání, minulý týden proběhly dvě na jiném místě 8.obvodu a v Novém Pustkovci. Celkem touto osobní formou lidé vyplnili více než 200 dotazníků. Lidé jsou na 8. obvodu většinou spokojeni. Nejvíce jim chybí veřejné WC a mobiliář.

Tomáš Čech, koordinátor participačních aktivit: “Líbí se jim dobrá údržba zeleně. Co by možná do budoucna rádi zlepšili, tak je třeba péče o chodníky. Mnozí by také ocenili drobné nové prvky typu kryté sezení v podobě altánu, nebo naopak vodní prvek. Určitě by byli rádi za drobná sportoviště typu stůl na stolní tenis, hřiště na petang."
Anketa: obyvatelé 8. obvodu: “Nepostrádám vůbec nic. Já právě píšu, jak jsem tady spokojená, že je tu všechno a píšu právě to, co není, takže tam se dopravit veřejnou dopravou. Je tu všechno, na co si člověk vzpomene, opravdu. Kromě toho kina, které tady mělo původně být.”
“Jsme celkem spokojeni, bydlíme tady už dost dlouho Celkem dobře se mi tu bydlí, akorát doufám, že se bude sekat víc ta tráva tady.”
“Je to tu pěkné, zeleň je tu dost, akorát jsem chtěla hodiny, protože člověk spěchá. Víte tady ty autobusy, tak by se podívali na hodiny.”
“Určitě bych chtěl zachovat tu zeleň, co tady máme, zlepšit tu dostupnost pro občany.”

Lidé mohli a stále ještě mohou vyplňovat dotazníky i online. Už to udělalo přes 300 obyvatel.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Online dotazník budou mít občané k dispozici ještě do konce tohoto týdne,.To znamená do neděle 21. června. Odkazy na dotazník, na jeho vyplnění najdou na stránkách fajnovaporuba.”

Poté radnice veškeré vaše podněty zobecní a zhruba v polovině července vás s výsledky tohoto 1. kola dotazníkového šetření seznámí. Zároveň si tak potvrdí, jestli data sesbírala správně.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Stejně i tak se znovu budou moci zapojit lidé do toho dotazníkového šetření jak osobně opět ve třech termínech, tak formou online dotazníku. Vlastně výsledky tady tohoto sběru od občanů budou součástí analytické části té avizované koncepční studie. Bude s nimi tedy pracovat zpracovatel té studie a některé jistě promítne i do té návrhové části.”

Konečné výsledky analýzy budou známy letos v listopadu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy