Klienti jsou s Domovem Slunečnice spokojeni. Vyplynulo to z ankety

  • 11:25,
  • Ostrava,

Velká většina klientů i jejich rodinných příslušníků je spokojena s péčí Domova pro seniory Slunečnice. Vyplynulo to z ankety, kterou prováděl v tomto zařízení Magistrát města Ostravy. Spokojena je i většina zaměstnanců.

Odbor sociálních věcí ostravského magistrátu rozdal v Domově Slunečnice dotazníky, pomocí kterých chtěl zjistit jaká je v zařízení atmosféra. Na otázky odpovídali klienti, jejich příbuzní, ale i zaměstnanci. Anketa byla jedním z opatření, které město přijalo po reportážích kritizujících péči v domově. Výsledky vedení města potěšily. "Klienti jsou vesměs spokojeni, téměř 90 procent je s péčí spokojeno. Nicméně i oni říkají, že byli ve 20 až 25 procentech svědky nějakého nevhodného chování," potvrzuje primátor Tomáš Macura.

Personál domova byl o poznání kritičtější. 65 procent zaměstnanců je rádo, že ve Slunečnici může pracovat. 56 procent hodnotilo atmosféru jako dobrou. "Právě tahle nespokojenost třetiny zaměstnanců může být zdrojem nějakých problémů ve vztahu ke klientům. Naším úkolem nyní je, abychom se více zaměřili na práci se zaměstnanci," vysvětluje dále primátor. 

Kvalitu poskytovaných služeb prověří ještě podrobný průzkum kvality služeb porovnávající Slunečnici s ostatními podobnými zařízeními v Ostravě. Vypracuje ho externí firma.  Kvalitou poskytovaných služeb v Domově pro seniory Slunečnice i v ostatních zařízeních se bude vedení města i nadále zabývat.
Nejen o Josefovi a Boženě / dramatické pásmo o B. Němcové

16.01. 17:00
Ostrava-Jih, Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava

Osm žen / premiéra představení

16.01. 18:30
Ostrava-Jih, Divadlo A. Dvořáka, Ostrava

Kecičky a písničky / talkshow Richarda a Karin Krajčo

16.01. 19:00
Ostrava-Mariánské hory, DK Akord, Ostrava

ChacharNet s.r.o.
Ostrava-město
od 106 Kč do 150 Kč

Detail

INVOLVEX TRADE s.r.o.
Ostrava-město
od 17 800 Kč

Detail

HUSA Restaurant s. r. o.
Ostrava-město
od 16 100 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků