Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Koksovny slíbily kompenzace za znečišťování ovzduší. Závazek stvrdily v memorandu s Ostravou

  • Ostrava,

Jeden z největších znečišťovatelů ovzduší V Ostravě - společnost OKK Koksovny chce pomoci kompenzovat svůj negativní vliv na životní prostředí. Proto společně s vedením města podepsaly dobrovolné memorandum, ve kterém se zavázaly spolupracovat na opatřeních, které by naopak životní prostředí zlepšovaly.

Není pochyb o tom, že OKK Koksovny znečišťují ovzduší. Škodlivý je zejména karcinogenní benzoapyren, který je obsažen v kouři z komínů. I když tento zdroj nepatří k největším znečišťovatelům, nešťastná je jeho poloha blízko centra města. Ostrava už reagovala na stížnosti občanů a v přilehlém Hrušově umístila měřící stanici, aby se zjistilo, co vlastně lidé v okolí koksovny dýchají.   "My chceme měřit údaje o znečištění jak na vstupu ke koksovnám, tak na výstupu od koksoven, abychom mohli změřit přínos toho průmyslového znečišťovatele," vysvětluje náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.

Nyní se koksovny zavázaly, že chtějí zlepšovat životní prostředí nad rámec zákonných povinností. S vedením města proto podepsali jejich zástupci memorandum. "Budeme společně uklízet ulice v Přívoze, budeme investovat do vzniku nových zelených ploch, přispějeme na ozdravné pobyty dětí mimo město a budeme podporovat kulturní a společenské akce," popisuje závazky plynoucí z memoranda mluvčí OKK Koksovny Jindřich Vaněk.

Koksovny se také zavázaly neprodleně informovat město o mimořádných událostech, které mohou nastat při provozu jejich zařízení a které negativně ovlivňují životní prostředí. Bezúplatně převedou na město dva pozemky v obvodu Slezská Ostrava, kterými Ostrava scelí území podél cyklostezky u Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu. Dohoda je na 3 roky a její plnění se bude každého půl roku kontrolovat. 


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků