Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava vyhlásila stavební uzávěru. Chce tak omezit skladování sypkého materiálů, který způsobuje prašnost

  • Ostrava,

Ostrava neustává ve snaze o zlepšování ovzduší a proto vyhlásila na území města stavební uzávěru. Cílem je zamezit dalšímu skladování sypkého materiálu, který značně zhoršuje prašnost. Jde o dočasné opatření, které později nahradí změna územního plánu.

Další zlepšení životního prostředí v Ostravě. To byla motivace rady města pro přijetí opatření, jejímž cílem je omezit další skladování sypkého materiálu. Ten totiž bývá původcem vysoké prašnosti ovzduší. Proto byla vyhlášena stavební uzávěra. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města: „Stavební uzávěrou město reaguje na svůj záměr zapracovat takovéto omezení do Územního plánu Ostravy. Proto využilo možnosti stavebního zákona, který mu umožňuje, aby do doby projednání a vydání změny územního plánu v nezbytném rozsahu omezilo nebo zakázalo tu stavební činnost, která by mohla takovou připravovanou změnu územního plánu ztížit nebo
znemožnit.“

Stavební uzávěra omezuje stavby, vedoucí ke vzniku skládek sypkého materiálu na volném prostranství v množství překračujícím 10 tisíc tun s výjimkou těch lokalit, kde se takový materiál přímo těží. Nevztahuje se na stavební činnosti, které již byly k tomuto účelu řádně povoleny.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „Smyslem stavební uzávěry je zákaz zřizování nových deponií a skladovacích ploch, ale i rozšiřování těch stávajících nad kapacitu 10 tisíc tun materiálu, a to bez rozdílu frakce. Uzávěra proto neumožní ani vznik většího počtu menších skládek, které by své okolí zatížily stejně jako jedna velká skladovací plocha. Dodržování opatření budeme nekompromisně vyžadovat, protože
zásadní omezení skládek sypkého materiálu na celém území Ostravy zabrání dalšímu zhoršování kvality ovzduší ve městě. Zároveň omezí množství polétavého prachu, jehož jsou tyto skládky velkým zdrojem.“

Změnu inicioval městský obvod Radvanice a Bartovice, který se skladováním sypkých materiálů bojuje už dlouho. Hutní firma Liberty tam skladuje tuny uhlí a prach, který vzniká při vykládce a nakládce, značně znečišťuje ovzduší.

Aleš Boháč, starosta Radvanic a Bartovic: „Náš obvod je extrémně postižený znečištěným ovzduším a skládky sypkého materiálu stav ještě zhoršují. Proto jsme iniciovali změnu územního plánu. Panovaly ale oprávněné obavy, že než nově schválený územní plán vejde v účinnost, některé lokality už budou změněné a zničené tak, že je nepůjde využívat v souladu se záměry. Proto velmi vítám, že jsme se s vedením města shodli na řešení, které tomu zabrání.“

Uzávěra bude platit až do doby, než bude v tomto duchu upraven územní plán. Rada města může povolit výjimku, pokud její povolení neohrozí sledovaný účel.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy