Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lékařská fakulta v Ostravě dostala stopku na příjem studentů oboru všeobecné lékařství

  • Ostrava,

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebude moci přijímat nové studenty do magisterského programu všeobecného lékařství. Důvodem je její nedostatečné personální obsazení. Dosavadní posluchači mohou ve studiu pokračovat.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má vážný problém. To, čeho se její zástupci, vedení města, kraje i nemocnic obávali, se stává pomalu skutečností. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ve čtvrtek na svém mimořádném zasedání nepravomocně rozhodla o odebrání akreditace pro magisterský obor všeobecné lékařství.

Podle akreditačního úřadu má fakulta nedostatečné personální obsazení pro potřebnou výuku. Fakulta se proti rozhodnutí úřadu může odvolat. Ostravská univerzita zatím požádala o přerušení projednávání žádosti o akreditaci do doby, než se zvolí nové vedení fakulty.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: "Věřím, že stávající vedení LF OU, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků
dnešního jednání Rady NAÚ patřičné důsledky a umožní zvolit nové vedení LF OU, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět a LF OU mohla přijímat nové studeny Všeobecného lékařství již v roce 2021."

V letošním roce nebude moci fakulta přijmout do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství nové studenty a přijímací zkoušky na tento obor neproběhnou. Stávajících studentů se toto rozhodnutí nijak nedotkne a budou studovat dále podle stále platné předchozí akreditace.

Andrea Svobodová, mluvčí Ostravské univerzity: "Přerušení žádosti o akreditaci Všeobecného lékařství se nijak nedotýká studentů jiných studijních programů, jako je například Fyzioterapie, Komunitní péče v porodní asistenci nebo Zdravotnické záchranářství, které již nové akreditace mají a úspěšně zde probíhá přijímací řízení."

Lékařská fakulta Ostravské univerzity požádala o novou akreditaci Všeobecného lékařství v únoru letošního roku, protože její stávající akreditace platí do roku 2024 pouze na dostudování současných studentů. Pro přijímání nových však fakulta potřebuje akreditaci
novou.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: "Všeobecné lékařství je důležité pro Ostravskou univerzitu i celý region. Z pozice rektora univerzity jsem využil veškerých možností, abych přesvědčil Lékařskou fakultu, že je nutná generační obměna a významné personální posílení. Nyní je již odpovědnost na Akademickém senátu Lékařské fakulty."

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Podle představitelů kraje je nezbytná a potřebná. Vystudovalo ji 3323 lidí, absolvovalo na ní 282 lékařů. Do vzniku a rozvoje fakulty se investovalo asi 642 milionů korun. Fakulta si už dřív vysloužila kritiku za pochybení při příjímání studentů. Výtky se týkaly i nedostatečného personálního obsazení.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy