Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Luční trávníky v Ostravě: pastva pro hmyz a motýly

  • Ostrava,

Pestrost květů, ale i hmyzu mohou lidé obdivovat v několika lokalitách ostravského centrálního obvodu. Luční trávníky do města přilákaly kobylky, sarančata, čmeláky, babočky bodlákové, ale i například modrásky jehlicové. Vypadá to, že ne příliš nákladný pokus radnice o návrat přírody do průmyslového města vyšel.

Luční trávníky jsou založeny ve větších vzdálenostech od sídlišť, aby lidé měli v blízkosti spíše pobytové trávníky. Ty na rozdíl od lučních, vyžadují častější kosení. Ale pro hmyz mají obrovský význam i relativně malé nepokosené plochy. Ty se zároveň stávají potravní základnou pro ptáky. V centrálním ostravském obvodě založili luční trávníky v loňském roce, letos už sklízí hmyzí úrodu.

Petr Kočárek, entomolog, Ostravská univerzita: “Od loňského roku se tady objevily některé zvláště chráněné druhy hmyzu, jako čtyři druhy čmeláků, je tady pestré spektrum motýlů, dva druhy modrásků, okáči atd. Dokonce se tady vyskytuje i hmyz z červeného seznamu, např. saranče mokřadní, která se tady začala rozmnožovat hned v prvním roce.”

Šárka Cimalová, botanička, Ostravská univerzita: “Byly vpraveny semena kokrhel luštinec, který se chová jako jmelí a využívá z trávy minerální látky a vodu, takže je vysušuje a na jejich místo se dostanou cílové organismy - dvouděložné trávy.”
Hmyz ubývá zejména ve městech, hlavně proto, že se používá chemie, dochází k fragmentaci krajiny a vliv má také způsob jejího využívání, který často není zaměřen na podporu rozvoje fauny a flóry. Parky se zkrátka převážně udržují podle potřeb lidí a ne hmyzu. A podobně je tomu i na zahrádkách, kde se hojně používá chemie a krátký střih trávníků.

Petr Kočárek, entomolog, Ostravská univerzita: “Ten trávník je zdroj potravy, je tady daleko větší pestrost bylin a také zdroj nektaru, protože tady žijí druhy, které sají na květech. Např. larvy motýlů se vyvíjí někde daleko, ale hledají v okolí kde se mohou nasát nektaru, takže je přitahuje květnatá louka, přitahuje také čmeláky, včely atp. Luční trávníky podporují výskyt celé řady druhů blanokřídlých, včely, čmeláci. tyto druhy jsou významné pro okolní ekosystém, protože to jsou významní opylovači. V přírodě jsou čím dál vzácnější kvůli používání chemie.”
Luční trávníky se na podzim kosí po částech, to proto, aby mohl hmyz přesídlit z nepokosené části na pokosenou. Zároveň odborníci z ostravské univerzity sledují, jak se postupně mění porost, a to v závislosti na dosevu nebo bez něj a sledovat také budou účinnost kokrhele luštince.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků