Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava modernizuje tramvajové tratě. Budou zelené a méně hlučné

  • Ostrava,

Městská hromadná doprava v Ostravě patří mezi nejmodernější v celé zemi a to nejen vozovým parkem, ale i tramvajovými tratěmi. Po vzoru velkých evropských měst dochází k jejich modernizaci a estetizaci. Tratě zrychlují a nyní byl dokončen další úsek, který je kompletně porostlý zelení. Koleje zakrývají předpěstované rozchodníkové koberce.

Ostrava se dlouhodobě snaží přilákat do městské hromadné dopravy co nejvíce pasažérů. Cestou k tomu je její zatraktivnění, aby lidé nechali své osobní vozy doma. Modernizace a estetizace, ale nejen zvyšuje komfort samotné dopravy, přispívá také ke zkrášlení okolního veřejného prostoru. Aktuálně bylo dokončeno asi 700 metrů dráhy tramvaje v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Projektový tým, který se zabývá modernizací sítě tramvajových těles, dlouho řešil otázku typologie modernizovaných tratí. Primárně jsme analyzovali varianty použití otevřeného a uzavřeného krytu tratí. V současnosti má většina tramvajových tratí otevřené svršky, které bychom rádi v zastavěném území postupně eliminovali.“

Tato trať je ve velmi dobrém technickém stavu, takže by měla vydržet minimálně 10 let bez většího zásahu. Kromě ozelenění tratě se testuje i zatravnění v prostoru zastávek. Celkově je tento způsob ošetření povrchu kolejové tratě přínosný z více důvodů.  

Daniel Morys, ředitel Dopravního podniku Ostrava: „Větší pracnost při modernizaci tratí a vyšší finanční náklady plně vyváží jejich mnohonásobně delší životnost, prodlouží se i cyklus mezi opravami, globálně se zlepšují parametry tratí. Jejich celková modernizace umožňuje dosažení podstatně komfortnější jízdy, snížení hluku a vibrací. Na projektech, které spolu s městem realizujeme nebo chystáme k realizaci, prověřujeme funkčnost, přínosy pro zlepšení kvality životního prostředí i pro estetizaci veřejného prostoru. Porovnáním realizačních a provozních nákladů zjistíme ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení. Výsledky pak budou použity při plánování dalšího rozvoje modernizace tramvajových tratí v Ostravě.“

Od poloviny září se také modernizují dva úseky tramvajové trati ve Výškovické ulici v celkové délce 983 metrů. Jde o komplexní projekt, při kterém se rekonstruuje delší úsek a zároveň se mění i zastávky. V roce 2021 se plánuje zahájení modernizace úseku v Porubě a připravovány jsou i úpravy dalších tratí v Zábřehu a v Přívoze.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Otevřené svršky by měly časem zůstat jen v nezastavěném území. Způsob modernizace tratí a zakrytí jízdní dráhy budeme volit podle charakteru území. Pro frekventované lokality s velkým množstvím propojení a pohybu pěších budeme navrhovat spíše pevný povrch. Pro delší neprostupné úseky chceme využívat zatravnění, které je vhodné v lokalitách s nižším množstvím zeleně.“

Letos už proběhla na Opavské ulici rekonstrukce trati v nezastavěném území, kde je prioritou rychlost. V tomto úseku mohu jet tramvaje až 80 kilometrovou rychlostí. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy