Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ovzduší v Ostravě bylo loni nejlepší v historii měření. Nebyla vyhlášena žádná smogová situace

  • Ostrava,

Teď potěšíme jistě všechny obyvatele Ostravy a okolí. V loňském roce bylo totiž na Ostravsku nejlepší ovzduší v historii měření. Na rozdíl od předchozích let navíc nebyla v oblasti Ostravy, Karviné, ani Frýdku - Místku vyhlášena žádná smogová situace.

Ovzduší v Ostravě se opět zlepšilo. Z měření vyplývá, že v roce 2020 byly historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. Ke zlepšení navíc došlo na všech měřících stanicích a na žádné nebyl překročen roční emisní limit. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí jeho kvalitu za rok 2020, jsou nejlepší v historii měření. Minulý rok navíc nebyla vyhlášena ani jednou smogová situace. Vděčíme za to nejen příznivému počasí a v loňském roce paradoxně dopadům pandemie covid-19, která znamenala mírný pokles hospodářských aktivit i menší objem dopravy. Projevil se ale samozřejmě také celkový pokles emisí, ke kterému kontinuálně dochází díky prováděným opatřením na všech hlavních typech zdrojů znečišťování.“

V Ostravě došlo loni k překročení denních koncentrací pro polétavý prach pouze na jediné stanici v Radvanicích v ulici Nad obcí, kde jde o průmyslové znečištění. Zákon toleruje překročení koncentrací prachu  35 dnů v roce. Loni zde byl limit překročen 41 dnů. Je to ale stále o asi třetinu méně, než o rok dříve.

Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ: "„Příčiny zlepšení kvality ovzduší jsou komplexní. K pozitivnímu výsledku přispěly na jedné straně mimořádně dobré rozptylové podmínky, hlavně v prvních dvou měsících roku, loňský rok byl také celkově vlhčí. V případě poklesu koncentrací oxidů dusíku hrálo roli i omezování dopravního provozu v souvislosti s epidemiologickými opatřeními."

Ostrava se na zlepšování ovzduší dlouhodobě zaměřuje. Proto také financuje provoz pěti měřicích stanic a měřícího vozu. Byl zaveden systém sdílených kol, který využívá téměř 56 tisíc lidí. Na výměny starých kotlů město vyčlenilo téměř 13 milionů korun. Na čištění komunikací města, ale i státních a krajských cest Ostrava vynakládá každý rok cca 30 miliónů korun.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy