Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava děkuje učitelům za jejich práci. Uplynulý školní rok byl v mnohém jiný a složitý

  • Ostrava,

Město Ostrava každoročně oceňuje u příležitosti Dne učitelů výjimečné pedagogy. Bohužel letos kvůli epidemiologické situaci nemohlo proběhnout jejich slavností vyhlášení a ocenění. Přesto byli ale vybráni a vy se teď s některými z nich můžete seznámit.

Jan Amos Komenský se narodil 28. března a na jeho počest každoročně slavíme Den učitelů. Ostrava v tomto období také pravidelně oceňuje pedagogy, kteří dosahují vynikajících výsledků ve své práci a jsou inspirací pro své kolegy. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Poslední rok zatočil s životy nás všech, učitelskou profesi nevyjímaje. Pedagogičtí pracovníci museli flexibilně reagovat na nastalou situaci, překlopit svou výuku do online prostředí, mnozí z nich se věnovali svým žákům nad rámec svých pracovních povinností. Učili se novým věcem, zajišťovali podklady a techniku pro své žáky, navzájem motivovali sebe, žáky i jejich rodiče. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům za jejich náročnou práci, neutuchající pozitivní energii a motivaci."

V letošním roce komise posoudila celkem 32 návrhů se jmény pedagogů, kteří působí v ostravských mateřských a základních školách. Ocenění získalo deset z nich ve dvou kategoriích. První je pedagogická osobnost a byly v ní vybrány 4 učitelky. Za dlouhodobou pedagogickou činnost je oceněno celkem 6 kantorů a kantorek.  

K oceněným pedagogům patří Jarmila Chlopková, ředitelka MŠ Zámostní, která se zasadila o realizaci řady projektů určených na rozvoj a zvýšení kvality předškolního vzdělávání, zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i dětí nadaných. Zavedla v mateřské škole cizojazyčnou výuku s rodilým mluvčím, její prioritou je rovněž modernizace školních zahrad.

Jarmila Chlopková, ředitelka MŠ Zámostní: „Člověk na pozici pedagoga u dětí předškolního věku nepotřebuje žádné superschopnosti, ale musí být všestranný, tvořivý, kreativní a hodně hravý – a přesně toto mne na mé práci velmi baví,“

Miroslavu Bukovskou, ředitelku ZŠ I. Sekaniny, navrhl na ocenění městský obvod Poruba, který si na ní cení přirozenou autoritu, odborné znalosti a vynikající pedagogické a manažerské schopnosti. Škola je pod jejím vedením zapojena do projektů podporujících talentované žáky se zájmem o přírodní vědy, robotiku i programování, při jejichž přípravě a realizaci pedagogové vzájemně spolupracují. 

Miroslavu Bukovskou, ředitelku ZŠ I. Sekaniny: „Učím už téměř třicet let. Nejdříve to byla ekonomika na středních školách. Ale chtěla jsem zkusit něco nového, a tak jsem se přihlásila do výběrového řízení na ředitelku základní školy. Sice jsem moc nevěděla, co mě čeká, ale změna splnila mé profesní potřeby, naplnilo mě to v životě, dělám to moc ráda,“ řekla ředitelka Bukovská."

Další z oceněných je také například Milada Božeková ze Střediska volného času v Moravské Ostravě, byla navržena za mimořádnou pedagogickou, odbornou a publikační činnost, nadstandardní práci v oblasti zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodickou činnost a prezentaci školského zařízení na veřejnosti. 

Milada Božeková, Středisko volného času v Moravské Ostravě: „Ideální pedagog musí být nadšený a zapálený pro věc. Určitě vzdělaný odborník. Lidský, s dobrým vztahem k dětem a přirozenou autoritou, ale také se smyslem pro humor. Hlavně by měl umět motivovat děti a stáhnout je k tomu, aby je učení bavilo."

My se k poděkování připojujeme a nezbývá než doufat, že se epidemiologická situace zlepší a učitelé budou moci znovu svou práci vykonávat naplno tak, jak byli zvyklí. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy