Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava už ví jak upraví ulici 28. října a Opavskou. Vybráno bylo šest lokalit

  • Ostrava,

Městský ateliér prostorového plánování vybral šest zpracovatelů, kteří zkrášlí okolí hlavního ostravského bulváru. Nyní budou zapojeny do úprav okolí ulic 28. října a Opavská i městské obvody. Samotné úpravy pak začnou v červenci.

Ostravský Městský ateliér prostorového plánování a architektury vybral zpracovatele návrhů na kultivaci šesti veřejných prostranství na třídě 28. října – Opavská. Cílem je zkvalitnění těchto míst pomocí jednoduchých úprav, které nevyžadují povolovací řízení.

Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA: „Účastníci otevřených výzev neměli za úkol zpracovat návrhy úprav prostranství, nýbrž co nejlépe nám přiblížit svůj profesní přístup k lokalitám, které si vybrali. Díky tomu jsme mohli posoudit, jak pochopili problémy a potenciály daného místa a jak by s ním dále pracovali. Při hodnocení jsme však přihlíželi také k ekonomické přiměřenosti námětů.“

Tady se můžete podívat na návrhy jednotlivých řešení  - nejprve od křižovatka 28. října s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí, dále prostor pasážových domů na ulici Denisova, následuje terminál Náměstí Republiky, další je lokalita křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská, pak křižovatka ulic 28. října, Sokola Tůmy a poslední lokalita je vozovna v Porubě. 

Například u první řešené lokality navrhuje autor dočasné umístění stromů ve vacích z recyklovaných materiálů. Ty zpříjemní prostředí a mohou na ulici zůstat do doby, než se připraví jejich vysazení. 

Zuzana Paclová, architekt, urbanista, MAPPA: "Automobilová doprava bude svedena v části vozovky na tramvajový pás a tím se vytvoří takový vlastně pobytový prostor pro chodce."

Pokud se tento systém zkrášlování města osvědčí, bude se využívat i v dalších částech Ostravy.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Máme tady Bohumínskou, která je dost problematická, máme významné tepny v jižní části města, kterými bychom se rádi takto koncepčně zabývali." 

Realizace úprav začne v červenci. Dokončení je očekáváno v prvním pololetí roku příštího. Celkové náklady nepřesáhnou 3,5 milionů korun.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy