Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava měnila územní plán. Omezuje výstavbu spaloven a více chrání ornou půdu

  • Ostrava,

Ostravské zastupitelstvo potvrdilo změny v územím plánu. Celková urbanistická koncepce zůstala zachována, ale bylo potřeba aktualizovat dopravní stavby. Město také výrazně zkomplikovalo možnost výstavby spaloven nebezpečných odpadů na svém území a více také chrání ornou půdu.

Ostrava má jako jedno z mála velkých měst moderní územní plán, který byl schválen v roce 2014. Je důležité ho ale pravidelně  aktualizovat a popřípadě vylepšovat v duchu stanovené urbanistické koncepce rozvoje města. Nyní zastupitelstvo vydalo jeho druhou změnu. Velká pozornost byla věnována záborům orné půdy pro výstavbu například rodinných domů.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Jako červená linka se žádostmi obou změn nesou individuální požadavky občanů na další zástavbu orné půdy, luk a krajinné či ochranné zeleně nebo lesů pro bydlení v rodinných domech. Město Ostrava má vymezeno dostatek ploch pro rodinnou zástavbu, obecně vzato proto další zábory orné půdy nejsou podporovány. Apelujeme proto na občany, aby se při volbě pozemku pro výstavbu svého rodinného domu soustředili na pozemky, které jsou k této výstavbě určené a nespoléhali na budoucí změnu územního plánu, která většinou ze zákona ani není možná.“ 

V rámci změn byly také vypuštěny některé územní rezervy pro plánované tramvajové tratě. Jedná se o území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice a v Porubě se vypouští plochy v Polské ulici. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Upravuje se komunikační systém. Bude pak lépe reagovat na náročné prostorové podmínky uvnitř zastavěného území, složité a prostorově náročné překlenutí stávajících kolejových tras železničních drah, které může vést ke vzniku plošné a vizuální bariéry v nově vznikajícím rozvojovém území. Obslužnost lokalit bude do budoucna řešena alternativními a moderními druhy městské hromadné dopravy, které budou pro území vhodnější, například elektrobusy, parciální trolejbusy a podobně."

Územní plán také nově stanoví podmínky, které omezují výstavbu spaloven nebezpečného odpadu s cílem zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Stávající spalovny tak nebude možno rozšiřovat, kromě jejich modernizace za účelem snížení negativních vlivů na životní prostředí. Nebude také možné na území města realizovat spalovny pro likvidaci odpadů z jiných měst."

Už nyní se zpracovávají požadavky na změnu územního plánu číslo 3. V ledu byly projednány zastupitelstvem změny z roku 2019 a chystá se projednání žádostí a úprav z roku 2020.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy