Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rodiny v Ostravě chtějí především bezpečný veřejný prostor

  • Ostrava,

Bezpečný veřejný prostor přátelský k rodině. To byla nejčastější reakce ostravských rodin na dotazník, který si nechalo město zpracovat. Cílem bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města právě pro rodiny.

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit? Na to se ptalo město prostřednictvím dotazníkového šetření. Na starosti ho dostala Ostravská univerzita a k otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Vážíme si všech zaslaných podnětů. Reakce jsou pro nás cenné a budeme se jimi dál zabývat, a to jak na úrovni města, tak i jednotlivých městských obvodů. Řada impulsů se totiž vztahuje ke konkrétním lokalitám. Je důležité, aby přijatá opatření odrážela skutečný stav a potřeby rodin, které ve městě žijí, a mohla na ně reagovat."

Z výsledků vyplývá, že dotazovaní lidé jsou spokojeni s úrovní služeb. Vysokého hodnocení dosáhla veřejná doprava, zdravotnictví, školství, kulturní a volnočasové aktivity. Pozornost by podle nich měla směřovat také k otázkám slaďování práce a rodiny. Zajištění dostatečné nabídky jeslí, vhodných pracovních příležitostí či poradenství pro rodiny.

Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Dotázaní pozitivně hodnotili také aktivity rodinné politiky města, například místa přátelská rodině, která původně jako námět k realizaci zaslal občan Ostravy při tvorbě strategického plánu města fajnOVA."

O něco méně dobře byla rodinami hodnocena oblast bezpečnosti, životního prostředí a dostupnost adekvátního bydlení. V souvislosti s veřejným prostranstvím respondenti nejčastěji poukazovali na chybějící veřejné toalety a přebalovací koutky, neudržované chodníky, nevhodně navržené podchody a cyklostezky a celkově nepřívětivé prostředí pro chodce i maminky s kočárky.

Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Narůstajícím problémem, souvisejícím s přibývající počtem pejskařů, je neukázněnost mnohých majitelů – ať už se jedná o znečištění prostranství psími výkaly či nechtěnou interakci s volně puštěnými zvířaty. Ateliér MAPPA již zpracoval koncepci veřejných Smart WC, město určí lokality v jednotlivých obvodech, kde by mohly být umístěny a bude dále pracovat na jejich přípravě."

Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ať už ve vztahu ke kriminalitě, ale i v souvislosti s dopravou, bezpečným pohybem ve městě, bezpečností hřišť, sportovišť či veřejných prostranství. Pokud jde o dětská hřiště, kromě jejich bezpečnosti by rodiny ocenily jejich lepší údržbu, kvalitu a dostupnost. Přáním je obecně více multifunkčních sportovišť.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Město dlouhodobě finančně podporuje provoz hřišť, která se otevírají veřejnosti. Tento krok vnímáme jako nedílnou součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Letos jsme částkou 3,2 milionu korun podpořili fungování 60 sportovišť v 16 městských obvodech. Nabízíme tak široké veřejnosti včetně rodin s dětmi prostor k bezpečnému aktivnímu trávení volného času, a budeme v tom pokračovat."
Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Více než třetina respondentů uvedla, že tráví svůj volný čas přímo ve městě, ideální náplní jsou pro ně procházky a různé kulturní a sportovní akce. Celých 91 % dotázaných relaxuje v kraji na výletech, horách a chatách."

43 % respondentů uvedlo, že stěhování zvažuje nebo ho má již naplánováno – většinou v zázemí města (do vzdálenosti 30 km), případně v rámci MS kraje. Mezi důvody ke stěhování, které dotazovaní uvedli, patří špatný stav životního prostředí, jiný typ bydlení, hlučné prostředí a nízká bezpečnost ve městě.

Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Průzkum potřeb ostravských rodin dokončila Ostravská univerzita v závěru loňského roku jako součást rodinné politiky města pod značkou Fajna rodina. Účastnilo se ho přes 1800 respondentů ze všech městských obvodů."

Na sobotu 15. května připadne Mezinárodní den rodin, který se v České republice slaví jako významný den od roku 2006. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. V posledním více než roce si rodiny v souvislosti s pandemií covidu-19 procházejí zvlášť nelehkým obdobím.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy