Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Břehy řeky Ostravice propojí v Ostravě nový most architekta Romana Kouckého

  • Ostrava,

Ostrava chystá spolu s Moravskoslezským krajem stavbu nového mostu přes řeku Ostravici. Nahradit by měl stávající dosluhující most v ulici Na Karolině. Nový most má ambici stát se architektonickou dominantou území. Navrhne ho totiž architekt Roman Koucký, autor Mariánského mostu v Ústí nad Labem nebo Trojského mostu v Praze.

Současný most, který tvoří propojení mezi ulicemi 28. října a Frýdecká, už je ve špatném technickém stavu. Zároveň je kapacitně předimenzován a původně se měl rekonstruovat. Ostrava ale projevila zájem vnést do připravovaného projektu rekonstrukce vyšší architektonickou hodnotu. Výsledkem jednání s krajem je dohoda o stavbě nového mostu, namísto rekonstrukce stávajícího. Nový most bude mít městský charakter a stane se rozpoznatelnou dominantou území.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Most na Karolině se nachází v území, které bylo dlouho možné vnímat jako území nikoho. Již nyní ale vidíme obrysy budoucí celistvé zástavby, nové čtvrti. Naším přáním je, aby nový most nebyl jen dopravní spojkou, ale stal se přirozenou součástí této čtvrti, architektonickou dominantou obdobně jako je most Miloše Sýkory a zároveň aby tvořil příjemnou spojku pro pěší, cyklisty a automobily mezi levým a pravým břehem řeky."

Zpracování návrhu a projektové dokumentace se zhostil tým v čele s prof. Ing. arch. Romanem Kouckým. Nabídka firmy koucky-arch.cz s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). 

Zuzana Kotyzová, mluvčí MAPPA: "Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům. Jeho profesní záběr sahá od pedagogické činnosti, přes územní plánování, až po vlastní projekční činnost. Dlouhodobě se zabývá také navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze."
Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK: "Moravskoslezský kraj spravuje více než jedenáct set mostů v regionu. Jen v Ostravě jich máme na starost více než sto šedesát. Jedním z nich je i most přes Ostravici poblíž Černé louky. Jeho technický stav už zásah vyžaduje, takže jsme velmi uvítali návrh Ostravy pojmout jeho opravu, dá se říci, velkolepě. Můžeme se tak těšit na novou architektonicky velmi zajímavou stavbu, kterou ocení nejen řidiči a cyklisté, ale i pěší. Jsem velmi zvědavý na první návrhy týmu architekta Kouckého, který má s urbanistickými moderními mosty ve velkých městech zkušenosti."

Díky svému městskému charakteru by měl nový most lépe zdůraznit vjezd do centrální oblasti města skrze intenzivně se rozvíjející část Moravské Ostravy. Pod mostem vzniká pěší zóna, v blízkosti předmostí vyrůstá na moravském břehu univerzitní kampus a územím bude procházet nová ul. Univerzitní, která spojí Smetanovo náměstí s Trojhalím Karolina. Bezproblémové propojení všech záměrů v území s projektem nového mostu koordinuje ateliér MAPPA, který se různou měrou podílí či sleduje další probíhající projekty.

Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA: "Očekávám, že most nejenže dotvoří území na rozhraní Černé louky a Karoliny, ale že se stane impulzem pro pozvolný rozvoj navazující oblasti Slezské Ostravy, která může být zajímavým protikladem urbanizovaného centra."

Projekt nového mostu klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Pro most městského charakteru je žádoucí, aby konstrukce mostu byla elegantní a stala se vizuálně rozpoznatelným prvkem veřejného prostoru.

Zuzana Kotyzová, mluvčí MAPPA: "Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech. Neméně důležitý bude i vzhled podmostí, které se stane součástí nábřežní promenády podél řeky Ostravice."

Aktuálně probíhají setkání zástupců projekčního týmu se zadavatelem a dalšími dotčenými aktéry v území. Cílem setkání je zpřesnění zadání a vytvoření návrhu, který bude co nejvíce splňovat požadavky a představu města i kraje. První návrh mostu bude představen na konci června 2021. Finální podoba investičního záměru bude hotova do konce srpna 2021. Následovat budou další projekční práce. Samotná realizace stavby se předpokládá v letech 2023-2024.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyMUDr. Elena Izraelová,
Ostrava
od 13 000 Kč/měsíc

Detail

Prestige Health Care s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,
Ostrava
od 16 050 do 19 395 Kč/měsíc

Detail