Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Centrum uměleckých terapií Skořápka v Ostravě je hotovo. Mentálně postižení si v něm užijí tvůrčí činnosti

  • Ostrava,

V Ostravě byla dokončena výstavba centra uměleckých terapií Skořápka a nic tedy nebrání tomu, aby mohl být zahájen unikátní projekt určený především pro mentálně postižené. Zařízení bude sloužit k jejich mimoškolní výchově uměleckého zaměření. Budou třeba malovat, tančit nebo hrát na hudební nástroje.

Mariánské Hory v Ostravě se staly místem, kde od nového školního roku začne fungovat unikátní projekt zaměřený na výchovu, vzdělávání a integraci mentálně postižených. Přestavbou bývalé mateřské školy totiž vzniklo Městské centrum uměleckých terapií Skořápka. Zařízení je ojedinělé v celé naší zemi.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Centrum vzniklo rekonstrukcí dvoupodlažního objektu bývalé mateřské školy v ulici U Dvoru. Nově je v něm zázemí pro různé tvůrčí činnosti od hudebních a výtvarných oborů až po rukodělné disciplíny. Za cennou považuji přeměnu už nevyužívaného školského zařízení v takto multifunkční areál. Ačkoli projekt, se kterým jsme pracovali, se připravoval řadu let a návrh byl poplatný době, povedlo se nám při stavbě provést ještě dílčí úpravy fasády, které se, věřím, pozitivně promítly do finálního vzhledu objektu."

Ve Skořápce je keramická dílna s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem, zvukotěsná místnost pro bicí nástroje, muzikoterapii a rytmickou terapii, učebny pro múzické, výtvarné a rukodělné disciplíny a k dispozici je i zrcadlový sál. Klienti se ale také mohou učit vařit ve cvičné kuchyni. 

Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava: „Nesmírně se těšíme na první zvonění, které odstartuje na území města Ostravy novou etapu unikátního integračního, uměleckého, terapeutického a sociálního programu a společného hledání a nalézání cesty ke štěstí s těmi, kteří touží žít a růst, avšak potřebují k tomu naši pomoc a kus naší práce. Slavnostní otevření Skořápky chystáme ještě před prázdninami na 18. června."

Od září bude ve Skořápce fungovat také dopolední estetická školička. Zájemci o tento projekt se již nyní mohou hlásit prostřednictvím webu školy www.lko.cz. Služby Skořápky by mohlo využívat až 500 dětí. Přestavba stála 23 milionů korun. 

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvková organizace města, která dosud měla dohromady přes tisíc žáků. Z pěti set žáků múzické školy byly dvě třetiny s postižením. Konzervatoř sídlí ve dvou budovách v Přívoze. Múzická škola má budovu v Mariánských Horách. Vedle uměleckých oborů nabízí také obory terapeutické, které jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírnění případného defektu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy