Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Prodloužená Místecká v Ostravě bude mít podobu galerie. Na střeše bude zahrada i chodníky

  • Ostrava,

Prodloužená Místecká v Ostravě bude mít podobu tzv. galerie. Shodla se na tom Ostrava, kraj i Ředitelství silnic a dálnic, které zaplatí podstatnou část celého projektu. Obyvatelé přilehlých domů budou moci střechu galerie využívat, jako nový veřejný prostor.

Na dořešení městotvorného napojení Místecké ulice v centru města už Ostrava pracovala asi 20 let. Původně se zvažovala možnost rozšíření silnice a izolace obytných domů 14 metrů vysokou protihlukovou bariérou a nebo umístění cesty do objektu, kterému se pracovně říkalo kravín. Nyní přišlo město s návrhem jakési galerie, která by byla z jedné strany otevřená a ze druhé by byla zarovnána s okolím.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Návrh města pracuje s konceptem tzv. galerie, tedy částečným snížením nivelety stavby, jejím zakrytím pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Bytové domy, kterým jen pár metrů před okny měla stát 14metrová protihluková stěna, vznikne před domem zelený veřejný prostor a lávkou pro pěší se během pár minut dostanou až na ulici Stodolní. Adekvátně bude dotvořen i prostor okolí školy a území nabídne i několik ploch pro budoucí zástavbu. Klíčové téma je také budoucí využití a zachování funkčnosti haly Tatran. Projekt a stavbu bude následně zajišťovat ŘSD, město bude spolufinancovat některé objekty, a to ty, které primárně vznikají požadavkem města na kvalitní městotvorné řešení, hodné 21. století."

Ostrava, kraj i ŘSD řešení schválilo. Půjde tedy o 460 metrů dlouhou polootevřenou galerii za asi miliardu a 800 milionů korun. Výhodou tohoto projektu je hlavně to, že spojuje jednotlivá území a odstraňuje bariéry.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Místecká je bezesporu klíčovou dopravní tepnou Ostravy, město ale zároveň nemůže rezignovat na další aspekty svého rozvoje. Souhlas s původním řešením, které navrhovalo 4pruhovou komunikaci obestavěnou až 14timetrovými protihlukovými stěnami a obdobnými návrhy jsme proto nedali, ale proaktivně jsme navrhli takové řešení, které město nerozděluje, ale naopak propojuje a také zachovává a zlepšuje kvalitu bydlení a života v této lokalitě. Velmi oceňujeme, že ŘSD na námi hozenou rukavici reagovalo pozitivně, stejně tak kraj a dnes je na stole projekt a dohoda, která skutečně odráží komplexní potřeby města i státu. Věřím, že navrhovaný projekt podpoří také centrální komise a k jeho realizaci dojde v nejbližších letech."

Předpokládaný rok zahájení stavby je 2026–2027 a samotná stavba pak potrvá asi dva roky. Dohodu mezi Ostravou, krajem a ŘSD musí ještě schválit centrální dopravní komise. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy