Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Zoo Ostrava se podařilo odchovat mládě kriticky ohroženého supa kapucína

  • Ostrava,

Chovná sezóna supů v Zoo Ostrava byla letos u některých druhů úspěšná, u jiných neúspěšná. K úspěšně hnízdícím mrchožroutům patří pár supů kapucínů – nejohroženějších supů Afriky. Odchované mládě spolu s rodiči a dalším párem mohou návštěvníci pozorovat ve voliéře nedaleko expozice Na statku.

Sup kapucín byl donedávna v Africe poměrně běžným druhem, ale za posledních 50 let poklesly jeho počty velmi prudce – o více než 80 %. V Červeném seznamu IUCN je řazen do kategorie „Critically Endangered“ (kriticky ohrožený). Proto si v Zoo Ostrava odchovu tohoto vzácného mrchožrouta velmi cení.

Šárka Nováková, mluvčí Zoo Ostrava: "Odchov mláděte (samce) ale neprobíhal zcela bez komplikací, u jeho průběhu museli asistovat chovatelé. Vejce, které samice snesla 23. ledna, bylo odebráno do líhně, protože pár vejce na hnízdě v předcházejících letech často rozbil. Mládě se vylíhlo 16. března. První dny je krmili chovatelé, pak bylo podloženo rodičům na hnízdo. Další tři týdny ale probíhaly kontroly mláděte, protože bylo potřeba rodičovskému páru s krmením potomka pomoci. Díky každodenní práci a péči chovatelů mládě přežilo kritické období, začalo přibývat na váze a nyní už můžeme označit jeho odchov za úspěšný."

Na konci června byl pár s mládětem přestěhován ze zázemí, kde probíhal odchov, do voliéry v expoziční části zoo k druhému páru supů kapucínů.

Šárka Nováková, mluvčí Zoo Ostrava: "Pětičlennou skupinu vzácných dravců mohou návštěvníci vidět v jedné z řadových voliér nedaleko expozice Na statku. Mladý sup je od dospělých jedinců dobře rozeznatelný – má tmavší hlavu."

Ostravský odchov je důležitý i proto, že za posledních 12 měsíců se supi kapucíni rozmnožili pouze v šesti institucích (včetně Ostravy) a celkem se podařilo odchovat pět mláďat. Přitom se tito ptáci chovají ve 48 evropských institucích.

Sup kapucín (Necrosyrtes monachus)  se vyskytuje v Africe na jih od Sahary (kromě jižní Afriky). Je obyvatelem savan a řídkých lesů, v pouštích a pralesech se nevyskytuje. S oblibou se zdržuje v blízkosti lidských sídlišť. Sup kapucín je středně velký druh supa, který má zadní část krku a temeno hlavy porostlé drobným peřím připomínající mnišskou kápi. Často se pohybuje v hejnech. Živí se zbytky po hostině ostatních mrchožroutů a loví také hmyz. Ve městech získává potravu sběrem ze skládek a odpadu. Pojídá dokonce i trus lidí a velkých zvířat. Z těchto materiálů si rovněž staví hnízda (na stromech). Rodiče odchovávají většinou jedno mládě. V posledních desetiletích počty tohoto supa v přírodě razantně poklesly v důsledku přímého pronásledování člověkem.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy