Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostravský magistrát je nejpřívětivějším úřadem v kraji

  • Ostrava,

Ostrava potřetí v řadě získala v soutěži Přívětivý úřad první místo v rámci Moravskoslezského kraje. Na druhé příčce v kraji se umístil Nový Jičín a třetí místo přináleží Opavě. V rámci celé České republiky se Ostrava umístila na místě třetím, hned za vítězným Kolínem a stříbrným Žďárem nad Sázavou.

Letos se konal již šestý ročník soutěže Přívětivý úřad, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 2021 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny předával náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Cením si opakovaného umístění v soutěži a těší mě i vítězství na Moravě. Hodnocené období navíc ztížila pandemie covidu-19, proto jsem vděčný za často zvládnutí zcela nestandardních situací, které pandemie přinesla a pomoc zaměstnanců obyvatelům města v této době. Samozřejmě jsem si vědom faktu, že stále je co zlepšovat, nicméně v souvislosti s tímto oceněním Ministerstva vnitra České republiky děkuji všem zaměstnancům magistrátu, kteří svou vstřícností, komunikací i pomocí obyvatelům města přispěli k tomuto výsledku."

V rámci soutěže je hodnocen komplexní přístup úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, opatření přijatá během pandemie covidu-19, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných a kroky ke zvýšení udržitelnosti.

Břetislav Gibas, tajemník Magistrátu města Ostravy: "Pandemie covidu-19 přinesla i četná mimořádná opatření, byly redukovány úřední hodiny a nastala mnohá další omezení. I přes zmíněné nelehké okolnosti zaměstnanci magistrátu odváděli precizní práci ve prospěch občanů a pomáhali jim nalézt řešení situací, do doby pandemie naprosto neznámých. Děkuji všem zaměstnancům, kteří přes obtíže, jež tato doba přinesla, zajistili co nejefektivnější činnost úřadu."

Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).

Josef Solanský, tajemník Městského úřadu Nový Jičín: "Museli jsme elektronicky odpovědět na více než 70 otázek. Pořadatele soutěže například zajímalo, zda si lidé mohou dohledat na webu strategické plány, rozpočty nebo záznamy z jednání zastupitelů. Hodnotila se i kvalita komunikace a informační kanály, tedy web, Facebook, zpravodaj. A uspěli jsme i v kategorii on-line úřad. Máme klikací rozpočet, elektronickou rezervaci termínů pro různé agendy a probíhají i on-line veřejná projednávání."
Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opavy: "Mám velkou radost, že i letos jsme na stupních vítězů – už popáté z šesti ročníků. Poděkování patří jak našim zaměstnancům, kteří odvádějí výbornou práci, tak i vedení města, které pro tuto práci nastavilo dobré podmínky. Je to pro nás velký závazek do budoucna, a potvrzení nastoupení správné cesty – postupného a trvalého zlepšování uživatelského komfortu pro naše občany a klienty při vyřizování svých záležitostí na našem úřadě."

K soutěži vyšla i sbírka 25 příkladů dobré praxe, jež může sloužit jako inspirace dalším městům. Vítězná města se ve sbírkách dobré praxe Ministerstva vnitra České republiky objevují opakovaně. Statutární město Ostrava upoutalo podporou podnikatelů v době lockdownu a dříve inspirovalo svou svěží komunikací, participativním plánováním rozvoje města i koncepčním přístupem v boji proti vizuálnímu smogu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy