Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava v rámci Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách rozsvítila stavby do oranžova

  • Ostrava,

V rámci mezinárodní kampaně OSN zazářily v podvečer 25. listopadu radniční věž i most Miloše Sýkory v oranžové barvě. Šestnáctidenní kampaň začala Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách 25. listopadu a vrcholí Dnem lidských práv, 10. prosince. Kampaň iniciuje překonání lhostejnosti, stereotypů a vyzývá k boji s násilím na ženách i pomoci obětem.

Tomáš Macura, primátor města Ostrava: "Násilí páchané na ženách je závažný celospolečenský problém, jenž může mít v krajním případě až fatální následky. Nebezpečný je zejména pro svou latentnost, klíčová je proto i informovanost široké veřejnosti, jak v těchto situacích pomoci. Symbolicky jsme chtěli podpořit osvětové aktivity v rámci Mezinárodního dne boje proti násilí také rozsvícením vybraných staveb. Nicméně neomezujeme se pouze na tento netradiční způsob osvěty jediný den v roce. Město dlouhodobě přispívá na mnohé projekty, jenž pomáhají řešit toto nebezpečné násilí páchané na ženách. Ostrava se rovněž podílí na různých preventivních a informačních aktivitách směřujících k zamezení tohoto násilí."

Výčet veškerých zmíněných programů by byl vskutku dlouhý. Zmínit lze například městem finančně podporované projekty v oblasti sociální péče a prevence kriminality. Pomoc lidé naleznou třeba v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím či Poradně pro oběti trestné činnosti (Bílého kruhu bezpečí z. s.) v Ostravě i dalších. Připomenout lze i činnost Sociopointu, zřízeného 1. října 2021 v prostorách ostravského magistrátu. Jednou z problematik, které řeší sociální pracovníci je i násilí, k dispozici jsou taktéž informační materiály.

Gabriela Pokorná, mluvčí města Ostrava: "Do portfolia služeb byl v době podzimní vlny epidemie v roce 2020 zaveden projekt „Nechme dětem dětství,“ který iniciovalo město Ostrava. Realizace projektu se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a probíhá v úzké spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, intervenčního centra pro oběti domácího násilí i dalších subjektů. Cílem projektu je zastavit násilí v blízkých vztazích, zabezpečit odbornou pomoc nejen ženám, ale i dětem ohroženým násilím. Program „Nechme dětem dětství“ zvítězil v soutěži Ministerstva vnitra České republiky o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Více k aktivitě na webu."

Pomoc i poradenství ženám však zahrnuje také preventivní program Městské policie Ostrava s názvem „Holka, braň se II.“ Informuje ženy o možnostech pomoci, vhodných reakcích v kritických situacích a bezpečném chování. Součástí projektu je i kurz sebeobrany. Nicméně prevenci násilí páchané na ženách se Městská policie Ostrava věnuje dlouhodobě, od roku 2016 každoročně realizovala speciální projekt k předcházení násilí na ženách.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy