Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava podpoří obnovu památek. Nově půjdou peníze i na kostely

  • Ostrava,

I pro příští rok Ostrava nabídne majitelům historicky významných objektů nebo kulturních památek finance na jejich rekonstrukce. Jejich opravy jsou většinou možné jen po konzultaci s památkáři a většinou je to i prodraží.

Ostrava nepatří mezi historická města, která se mohu pyšnit stovkami nádherných staveb a kulturních památek. O to více tedy musí pečovat o ty, které zde jsou. Proto už řadu let nabízí majitelům historicky cenných staveb nebo významných památek finance na jejich opravy a rekonstrukce.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: „Smysluplný program, jež motivuje majitele k obnovám jejich nemovitostí, mohou obyvatelé i návštěvníci města zhodnotit každodenně. Rekonstruované zajímavé, historicky výjimečné stavby a památky jsou bohatstvím každého města. Díky dotacím se nám dlouhodobě daří obnovit zašlou krásu často architektonických perel Ostravy."

Na městské domy a industriální dědictví je příspěvek města od 50 tisíc do 1,5 milionu korun na jeden projekt. Druhá výzva je cílena k obnově sakrálních staveb s příspěvkem od 50 do o 500 tisíc korun. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "V obou případech lze dotací hradit maximálně polovinu přímých nákladů, zbylé náklady financuje majitel objektu. Zájemci podávají žádost elektronicky a následně i v listinné podobě nebo prostřednictvím datových schránek."

V letošním roce bylo s rozděleno 5 a půl milionu korun na 12 projektů. Mezi nimi například na domy ve štítové kolonii ve Vítkovicích a obnovy se dočkaly i domy ve stylu Sorela v Porubě. Finance získal také Hudební svět v centru města.

Jan Petro, majitel Hudebního světa: "Je to pro mě i trošku satisfakce, že se to povedlo zrovna teď v tak těžké době. To jsem skoro až dojat. Barvičky řešil architekt Ondřej Turoň z Ateliéru Tur s památkáři a nakonec našli průsečík v kávově hnědých odstínech."

Pro letošní rok je připraveno 5 milionů korun. Žádosti mohou zájemci posílat od 2. ledna do 18. února příštího roku. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy