Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Investor chce vystavět v Ostravě-Přívoze Palác Sitte, město jedná o prodeji pozemku

  • Ostrava,

Ostrava obdržela nabídku investora a zahajuje jednání o smlouvě k možnému prodeji pozemků v Ostravě-Přívoze. Proluku mezi ulicemi Macharova a Nádražní, která je dosud částečně využívaná jako parkoviště, tak možná čekají zásadní změny. Investor tam chce vystavět „Palác Sitte“.

Ostrava vyhodnotila předložený záměr investora k výstavě „Paláce Sitte“ dle architektonického návrhu renomovaného studia Bogle Architects. Pozemky jsou situovány v městské památkové zóně na hranici městských části Přívozu a Moravské Ostravy, v blízkosti náměstí Svatopluka Čecha.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Pozemek se nachází v perspektivní lukrativní lokalitě, na jejímž vzhledu se významně podílel slavný vídeňský architekt Camillo Sitte, tedy v místě historicky a architektonicky velmi významném. Zároveň se však jedná o čtvrť, která se na určitou dobu dostala z více důvodů na okraj zájmu. Přesto má skryté poklady a vysoký potenciál, který se v posledních letech odkrývá i postupnou obnovou více historických objektů. Záměr kvalitní nové stavby v proluce znamená další příležitost jejího rozvoje, nové funkce i obyvatele. Nyní vstupujeme do jednání se společností o smluvních podmínkách. Předpokládám, že výsledek předložíme zastupitelstvu v dubnu nebo květnu tohoto roku."

Rada města na svém druhém únorovém zasedání posoudila výsledek vyhlášeného záměru prodeje pozemků proluky, načež rozhodla o zahájení jednání k prodeji nemovitostí se společností NIRA s. r. o. Tato společnost je vlastníkem sousedního pozemku a jejím cílem je pozemky scelit a proluku jako celek zastavět.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "V minulosti již byla na pozemku stavba navržena, nicméně k její realizaci nikdy nedošlo. Zájemce nyní nabídl za pozemky 1305 m 2 kupní cenu 2 760 000 korun, bez DPH, což je mírně nad znaleckým posudkem. Zástupci města budou nyní jednat o samotné realizaci předloženého záměru investora, definovat konkrétní podmínky i termíny investorem předloženého projektu. Pokud se město s investorem dohodnou na jednotlivostech smlouvy, o prodeji pozemků rozhodne následně zastupitelstvo."

Záměrem investora je dle předložené nabídky vybudovat kvalitní vícepodlažní stavbu v centrální části města. Zájemce plánuje vybudování polyfunkční budovy, která rozšíří nabídku bydlení, komerčních i kancelářských prostor.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Navržený objekt působí harmonicky, svým měřítkem i vhodnými proporcemi citlivě navazuje na sousední objekty. Správně pracuje se svou polohou na významném nároží v území městské památkové zóny, definující klíčový vstup do lokality z historického jádra města. Jedná se o stabilizované území s vysokou urbanistickou kvalitou. Proto svou významnou roli sehrál i architektonický návrh stavby z pera známého studia Bogle Architect, zaručující nejen kvalitní architekturu, ale nepomíjející ani kontext místa samotného či prvky modrozelené infrastruktury."
Miroslav Obernauer, spoluzakladatel a jednatel společnosti NIRA: "Uvědomujeme si historický, a především urbanistický význam a strategickou pozici proluky mezi ulicemi Macharova a Nádražní. Pro realizaci projektu Paláce Sitte jsme se proto spojili se špičkovými architekty s mnohaletými zkušenostmi rekultivace podobných městských prostor po celém světě. Jsme přesvědčení, že si Ostrava zaslouží kvalitní architekturu - naším cílem je s plným vědomím historického významu rozhraní městských částí Přívozu a Moravské Ostravy vybudovat stavbu, která bude reprezentativním vstupem do lokality z historického centra Ostravy."

Dům je navržen se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími a s uskočeným podlažím.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "V přízemí se nachází komerční plochy (kavárna, bistro, potraviny, obchody, vstupy, prostory pro rezidenční část se zázemím (místa pro kola, kočárky). Podél ulice Nádražní jsou plánovány v budově kancelářské plochy, bytová část je navržena k ulici Malcharové. Prostory kancelářská a bytová jsou v návrhu zcela odděleny. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže, sklady, technické místnosti. Navržená fasáda na ul. Nádražní je vertikálně členěna na několik menších. Naopak fasáda domu v ulici Macharova je plánována s konzervativním cihelným obkladem. Celý dům je navržen jako bezbariérový."

Architektonické studio Bogle Architects působí v Praze od roku 2007, studia má také v Londýně a Hongkongu. Společnost realizovala řadu úspěšných projektů po světě, včetně inovativních školních konceptů či rezidenčních projektů. Bogle Architects navrhlo řešení také pro lokalitu „Rezidence Stodolní“.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo záměr prodat zmíněné nemovitosti na říjnovém zasedání loňského roku. Nabídky mohli zájemci předkládal do 14. ledna 2022. Město v dané lhůtě obdrželo jednu nabídku společnosti NIRA s. r. o., která byla vyhodnocena jako splňující veškeré předepsané podmínky.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy