Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na safari v Zoo Ostrava mají nejpočetnější stádo onagerů na světě, je v něm i sedm mláďat

  • Ostrava,

V ostravském safari žije největší stádo onagerů na světě a zároveň jediné stádo tohoto vzácného poddruhu divokého asijského osla v České republice. Ve volné přírodě se vyskytuje posledních asi 800 jedinců. Dobře vedený chov v zoologických zahradách může být v budoucnu jedinou možností, jak zachránit tyto kopytníky před úplným vymizením z planety.

Zoo Ostrava jako jediná česká zoo chová tento v přírodě nejohroženější poddruh asijského osla od roku 2014. A nutno podotknout, že úspěšně. 

Jan Pluháček, vědecký pracovník Zoo Ostrava a člen mezinárodního výboru pro chovný program onagerů v Evropě (EEP): "V posledních několika letech jsme se stali jedním z největších chovatelů v Evropě. Letos se naše stádo onagerů opět rozrostlo, takže nyní čítá 18 jedinců. Tvoří ho aktuálně dva samci, devět samic a sedm letošních mláďat (tři samečci a čtyři samičky). Tím jsme historicky poprvé dosáhli i na příčku nejpočetnějšího stáda chovaného v lidské péči na světě. Je to zásluha správného managementu chovu, ale i úsilí chovatelského týmu.

Díky správné a důsledné péči chovatelů pod vedením koordinátora EEP programu se daří chov onagerů udržovat dlouhodobě zdravý a životaschopný, což je přesně to, co je klíčem k úspěchu.

Rostislav Střižík, ošetřovatel onagerů v ostravské zoo: "Je to o to důležitější, protože evropská populace tohoto velmi vzácného zvířete je dlouhodobě malá, k dnešnímu dni čítá pouhých 83 zvířat, přičemž více než pětina žije v Ostravě. Ročně totiž onagery rozmnožují na našem kontinentě pouze tři až čtyři zoologické zahrady.

Podstatné je i to, že se onageři v Ostravě množí pravidelně. Ne vždy je vysoký počet jedinců ve stádě ukazatelem zdravého stáda. Je také nezbytné, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie. 

Jan Pluháček, vědecký pracovník Zoo Ostrava a člen mezinárodního výboru pro chovný program onagerů v Evropě (EEP): "Například druhé nejpočetnější stádo na světě (v parku The Wilds, USA) čítá 17 jedinců. Avšak tamní chov je již pět let bez reprodukce, což může vést v budoucnu ke sterilitě klisen. Pravidelná reprodukce je nezbytná k dlouhodobému přežití vzácných zvířat v zoologických zahradách, zejména pokud jsou jejich populace takto malé."

Počty divoce žijící populace onagerů v Íránu se odhadují na 800 jedinců, jedná se tedy o jedno z nejvzácnějších zvířat naší planety. Devatenáct zoologických zahrad světa chová dalších 124 jedinců. Několik desítek onagerů je chováno i v různých zařízeních v Íránu. Celkový počet všech onagerů na světě jen stěží přesáhne tisíc. Zoo Ostrava tak nabízí k vidění největší stádo takto vzácného zvířete mimo jeho domovinu. 

Šárka Nováková, mluvčí Zoo Ostrava: "Návštěvníci je mohou pozorovat z bezprostřední blízkosti ze safari expresu ve výběhu Persie, který sdílí společně s daňkem mezopotámským (Dama mesopotamica) a gazelou perskou (Gazella subgutturosa subgutturosa). Safari expresem se můžete projet každý den v době od 10 do 17:40 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf, v blízkosti expozice Tsavo a Mokřady."

Onager (Equus hemionus onager) je ze všech pěti poddruhů asijského osla tím nejohroženějším. Přestože dříve tento vzácný kopytník obýval nížiny, pouště a polopouště od Íránu až po Afganistán a Pákistán, dnes už jej nalezneme pouze v Íránu, kde je častou obětí pytláctví a představuje konkurenci pro dobytek. Ve volné přírodě se nyní nachází jen přibližně 500-600 jedinců, čímž je situace o to více alarmující. Stádo onagerů je tvořeno především klisnami a hříbaty, zatímco hřebci se spíše straní a hájí své teritorium. Přestože si pod jeho jménem můžeme vybavit římský obléhací stroj, jehož „kopnutí“ při vržení kamene připomíná kopnutí osla, je jméno vzácného kopytníka odvozeno z řečtiny a znamená v překladu „divoký osel“.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy