Kupte si ve Fulneku obraz a přispějte tak Mobilnímu hospici Strom života

  • 21. února 2020,
  • 16:43,
  • PR

Ve čtvrtek 27. února se v kostele sv. Josefa ve Fulneku uskuteční v 17 hodin koncert, jímž bude zahájena prodejní výstava obrazů malíře Jaroslava Kozla. Vstupné na koncert je dobrovolné, stejně jako výtěžek z prodeje obrazů bude předáno Mobilnímu hospici Strom života. Výstava potrvá do 7. května.

„Paliativní péče o nemocného je sice od roku 2019 hrazena ze zdravotního pojištění, ale ani to skutečné náklady nepokryje. Díky Mobilnímu hospici Strom života je zajištěna komplexní paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a pacienty v terminálním stadiu nemoci, aby mohli dožít v domácím prostředí, obklopeni vším známým, co měli celý život kolem sebe, především však svými blízkými. Vážím si toho, že tento mobilní hospic působí i na území našeho města. A jsem rád, že ho můžeme podpořit,“ říká starosta města Fulneku Petr Ertelt a zve na koncert, na němž vystoupí žáci ZUŠ Fulnek a žáci ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek.

V kostele sv. Josefa bude vystaveno 74 obrazů, z toho 52 obrazů bude prodejných. Kostel bude veřejnosti kromě vernisáže přístupný každé úterý od 10 do 12 hodin a ve čtvrtky od 13 do 17 hodin.

Prodej bude probíhat tzv. obálkovou metodou, kdy zájemce svůj návrh ceny za konkrétní obraz vloží do urny umístěné přímo v kostele. V pondělí 11. května pak budou obrazy prodány zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší cenu. Obrazy bude možné vyzvednout po zaplacení v pátek 15. května.

Malíř Jaroslav Kozel (17. prosince 1937, Liege, Belgie, – 19. září 2019, Bohumín, Česká republika) tíhl ke kreslení od dětství, avšak kvůli finanční situaci rodiny nemohl tento obor studovat. Vyučil se na hornickém učilišti, ale láska k malování ho provázela celým životem, v jehož závěru byl klientem Mobilního hospice Strom života. Poté, co zemřel v péči rodiny, předala jeho manželka hospici jako poděkování zmíněných 74 obrazů.

Posláním Mobilního hospice Strom života je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům všech věkových kategorií, aby mohli v domácím prostředí prožít důstojným způsobem závěr svého života. Ve spektru zdravotních a sociálních služeb poskytovaných organizacemi na území Fulnecka je to nezastupitelná služba.

Mobilní hospic je službou pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí v posledním stadiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby. „Naše péče vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel,“ přibližuje formu pomoci koordinátorka Stromu života Markéta Blinková. „Náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, pastorační pracovníci, odlehčovací asistenti, dobrovolníci a další, kteří poskytují služby klientům a jejich rodinám v domácím prostředí,“ dodává. „Péči poskytujeme v režimu 7/24, pohotovost lékaře a sester s garantovanou dobou dojezdu do 30 minut od nahlášení zhoršení zdravotního stavu pacienta.“

Právě aspekt pomoci rodinám, příbuzným a obzvlášť dětem je pro organizaci Strom života příznačný. „Nabízíme oporu pečujícím v nejtěžších chvílích a doprovázíme rovněž pozůstalé. Zabezpečujeme individuální podporu a pomoc, případně možnost sdílení a setkávání ve společnosti ostatních, kdo prošli podobnou životní zkouškou,“ uvádí Markéta Blinková. „Umírání blízkých osob se dotýká i dětí, které ale truchlí jinak, a proto jim věnujeme speciální péči v dětském klubu Stromeček,“ doplňuje. Neméně významné jsou pak služby odlehčovací a poradenské, které hospic poskytuje podle individuálních potřeb klientů.

Rodina, která by se chtěla na Strom života obrátit, tak může učinit prostřednictvím ošetřujícího lékaře svého nemocného. K dalším informacím slouží kontaktní linka 553 038 016 nebo také web www.zivotastrom.cz. Poradenství ke službě poskytne rovněž sociální odbor městského úřadu, který také na webu města zveřejňuje přehled sociálních služeb

Kdo chce pomáhat společně s Mobilním hospicem Strom života, má možnost stát se členem klubu přátel hospice nebo přispět finančním darem na č. ú. 3925391369/0800. B + J stavební s. r. o. - pracoviště okres Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

SALEX-STAV s.r.o.
Ostrava
od 15 000 Kč/měsíc

Detail

ELANDOMY s.r.o. - Havířov
Havířov
od 16 500 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků