Ojedinělá výstava modelů dřevěných staveb na paskovském zámku

  • 6. června 2020,
  • 19:34,
  • PR

Paskovský zámek nabízí ojedinělou výstavu modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček frýdecko-místeckého modeláře Jan Blizňáka. Na jediném místě je tady k vidění 27 miniatur všech nejdůležitějších staveb tohoto druhu na Těšínsku Lašsku a Valašsku. K dispozici je také dotekový monitor s informacemi k objektům, které modely znázorňují a velkoplošná obrazovka s filmem o autorovi.

Miroslav Lysek, iniciátor instalace výstavy: „Výstava modelů dřevěných kostelů kaplí a zvoniček Honzy Blizňáka je velmi zdařilým a pro odkaz minulosti našeho kraje také věrným obrazem nelehkého, skromného ale o to více také „pravdivého“ života obyvatel beskydské krajiny v nejvýchodnějším výběžku našeho státu. Takovýto soubor staveb zájemce o jejich poznání nenalezne nikde jinde v České republice. Preciznost, s jakou jsou jejich modely zpracovány, odpovídá téměř nepředstavitelnému času, který jim byl věnován a který podle slov samotného autora představuje u jednodušších modelů stovky a u těch náročnějších i přes tisíc hodin jemné práce.“

Doprovodný patnáctiminutový film o autorovi od Aleše Neničky a Marka Hýži (zde je připojena jeho zkrácená verze) nabízí nejen rozhovory s autorem o jeho práci, zájmech nebo dalších modelářských záměrech ale také názory dalších osob. Vystupují v něm koordinátorka církevní turistiky, průvodkyně v kostele na Prašivé nebo ředitel Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Spolu s průvodním slovem (vypravěč Tomáš Jirman) si na základě jejich pohledů může návštěvník utvořit o Janu Blizňákovi a problematice dřevěné architektury v beskydské krajině svůj vlastní ucelený obraz.

František Jaskula, ředitel SCHKO Beskydy ve filmu k autorovi uvádí: „Honza Blizňák je člověk, se kterým jsem se potkal už před pětadvaceti lety a od té doby mne nepřestává udivovat svoji vitalitou a v dobrém slova smyslu svou zarputilostí. Když se do něčeho pustí, tak to dotáhne do konce. On neutíká“.

Pro představu o výskytu dřevěných staveb ve sledovaném území – od polského města Pszczyna na severu až po valašské Velké Karlovice na jihu - je v místnosti výstavy umístěna také nástěnná mapa. Formou piktogramů zpracovaných podle reálných fotografií je na ní zaznamenáno okolo 150 turisticky nejpřitažlivějších dřevěných objektů. Vedle kostelů, kaplí a zvoniček přibližuje další objekty jako dřevěné mlýnky, rozhledny nebo soubory soch. Raritami jsou také dřevěná hvězdárna ve Valašském Meziříčí, most v Třanovicích nebo výtvarně pojaté nosné panely informačního systému v Paskově.

Na tuto mapu navazuje její výřez, který je v tištěné podobě k dostání v zámeckém informačním centru. Týká se území obcí s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, včetně jejich blízkého okolí.

Rodiče s malými dětmi jistě ocení, že při prohlížení expozice si jejich živé ratolesti mohou pohrát v tematicky přizpůsobeném dětském koutku.

Výstava je přístupná spolu s ostatními stálými expozicemi i dočasnými výstavami na paskovském zámku do konce října, a to vždy v soboty a neděle od 10:00 do 17:00.SLEZSKOMORAVSKÉ KOMINICTVÍ s.r.o.,
Ostrava
od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Patronus servis Ostrava, s.r.o.,
Ostrava
od 87 Kč/hod.

Detail

GELIUS s.r.o. Ostrava
Ostrava
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků