Práci neurologa FN Ostrava publikoval prestižní časopis Neurology

  • 20. října 2020,
  • 15:28,
  • PR

Zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, je jako první autor podepsán pod studií, která se zaměřuje na léčbu mozkového infarktu. Společnou vědeckou práci, na které s doktorem Volným spolupracovalo 27 odborníků z celého světa, teď otiskl časopis Neurology, který patří do TOP10 neurologických časopisů a také jej prezentovala na svých stránkách Americká neurologická společnost. Pro doktora Volného, který před příchodem do FN Ostrava působil také rok a půl na klinice v Calgary, je to zatím nejvýraznější publikační úspěch.

Ostrava MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava: „Zaměřili jsme se na mechanickou trombektomii /intervenční odstranění krevní sraženiny u pacientů, u kterých nemáme dostatek údajů z klinické praxe. Jde o to, zda má smysl u nich tento intervenční výkon provádět a zda má pro ně dostatečný efekt. Je nutné si uvědomit, že každý intervenční výkon je spojen i s určitými riziky pro pacienta. Sledovali jsme pacienty z registrů, do kterých centra v ČR pravidelně přispívají data o léčených pacientech, kteří sice mají uzavřenou velkou mozkovou tepnu, ale jejich vstupní neurologický deficit při příjezdu do nemocnice je spíše lehký až minimální. Například pouze pokleslý koutek a oslabení pravé horní končetiny.“ 

Studie srovnávala mezinárodní skupinu více než dvou set pacientů, u 139 byla provedena trombektomie, se skupinou 97 pacientů, kterým byla poskytnuta nejlepší medikamentózní terapie. Obě skupiny byly srovnatelné věkem, pohlavím i závažností neurologického deficitu.

Ostrava MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava: „Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi oběma studovanými skupinami. Po třech měsících od léčby byl klinický stav obou skupin pacientů shodný."

Důležité podle něj je, že na základě těchto získaných údajů je velká šance navázat prospektivní a randomizovanou studií (studie založená na tzv. náhodném výběru léčby). A čeští lékaři by byli rádi její součástí. Jak ale doktor Volný upozornil, je potřeba splnit celou řadu kritérií s takto časově i finančně náročnou studií spojených.CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. - pracoviště Břidličná
Břidličná
od 16 100 do 16 100 Kč/měsíc

Detail

VSP STAV s.r.o. - pracoviště Brantice
Brantice
od 100 Kč/hod.

Detail

Active Colour s.r.o. - Nový Jičín
Nový Jičín
od 3 500 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků