OZO Ostrava vyhlašuje 5. ročník tematických výzev. Podpoří seniory a budování dětských hřišť

  • 15. ledna 2021,
  • 19:16,
  • PR

V roce 2020 podpořila společnost OZO Ostrava souhrnnou částkou 333 tisíc korun 8 projektů zaměřených na zkvalitnění života seniorů, skupiny obyvatel, která to v „covidovém“ roce neměla vůbec lehké. Také právě vyhlášený pátý ročník Tematických výzev OZO Ostrava pro rok 2021 je motivován pandemickou situací a je zaměřen na seniory a nově i na děti. Společnost hodlá letos na podporu tematických projektů vynaložit částku 1 milion korun.

„V rámci své společenské odpovědnosti se společnost OZO Ostrava rozhodla reagovat na aktuální pandemickou situaci a svou podporu opět směřovat na ty, kteří jsou nejzranitelnější, na dříve narozené. Proto má první ze dvou letos vyhlášených výzev název Myslíme i na vás, senioři!,“ vysvětluje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a upřesňuje, že společnost OZO Ostrava přijímá k projednání nápady na aktivity a projekty, které by zvýšily kvalitu života seniorů v Ostravě. „Preferujeme projekty, které pomáhají seniorům udržet kontakt s okolním světem, jsou zaměřeny na odbourávání sociální izolace a podporu jejich duševního a fyzického zdraví. Přitom se může jednat o jednorázové akce i dlouhodobější aktivity,“ dodává s tím, že oprávněnými žadateli mohou být organizace poskytující sociální služby seniorům, které působí na území statutárního města Ostravy.

Druhá výzva nese název OZO hřiště. „Příspěvky na budování či renovaci dětských hřišť v Ostravě chceme podpořit zdravý pohyb dětí ve venkovním prostředí. Stejně jako u první výzvy není rozpočet projektů nijak omezen, požadovaná výše příspěvku od OZO Ostrava se ale musí pohybovat v rozmezí od 20 tisíc do 150 tisíc korun. Výše spoluúčasti není stanovena,“ pokračuje Karel Belda a podotýká, že z příspěvku není možné podpořit projektovou dokumentaci. Žadateli mohou být právnické osoby, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava „Preferovat budeme projekty, při nichž budou na hřištích využity přírodní, recyklované či upcyklované prvky,“ dodává s poznámkou, že na každé hřiště, jehož vznik nebo obnova budou v rámci výzvy podpořeny, umístí OZO Ostrava interaktivní informační panel s odpadovou tematikou.

OZO Ostrava ukončí příjem žádostí poslední únorový den, v březnu budou vybrány ty, které společnost podpoří. Na realizaci projektů pak budou žadatelé mít prostor do konce listopadu 2021. Podmínkou podpory projektů v obou tematických výzvách je jejich prospěšnost veřejnosti nebo komunitě na území statutárního města Ostravy.

„Současná doba covidová komplikuje vše, zkomplikovala i loňský čtvrtý ročník Tematických výzev OZO Ostrava, kdy jsme souhrnnou částkou 333 tisíc korun podpořili 8 projektů zaměřených na zkvalitnění života seniorů,“ podotýká Vladimíra Karasová, tisková mluvčí OZO Ostrava. „Realizátoři podpořených projektů to neměli vůbec lehké. Šlo totiž především o setkávání, společné výlety, sportování a vzdělávací akce zaměřené na dříve narozené, ale v jarní i podzimní vlně nemoci epidemiologové seniorům doporučovali pravý opak – izolaci v domácím prostředí, bez sociálních kontaktů. Kdo nestihl naplánované aktivity realizovat v létě, musel některé z nich přeorganizovat, aby karanténním opatřením lépe vyhověly. Přesto se dá říct, že i čtvrtý ročník výzev se vydařil a finanční prostředky OZO Ostrava pomohly uskutečnit aktivity pro ostravské seniory. Věříme, že navzdory pandemii si realizátoři projektů poradí i letos a my budeme moci podpořit smysluplné nápady, které opět pomohou rozjasnit současnou šeď života,“ uzavírá Vladimíra Karasová s tím, že formuláře žádostí o podporu svého projektu naleznou případní žadatelé na webu ozoostrava.cz (https://ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled podpořených organizací/projektů v loňském roce

SpolekAktiv Sen/Zelená Archa

Senioři docházející do Komunitního centra Archa se zúčastnili dvou workshopů na téma pěstování rostlin a v létě společně pečovali o sdílené květináče. Plánované založení Semínkárny však podzimní vlna covidu 19 odsunula až na „lepší časy“.

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS/Ostravským seniorům v roce 2020

Toto sdružení je rájem aktivních seniorů. Letos se jim i přes nepříznivé podmínky za pomoci finanční podpory OZO podařilo uskutečnit hned několik výletů a sportovních turnajů. Protože se však kvůli podzimní vlně onemocnění covid-19 nepodařilo realizovat všechny naplánované aktivity, organizátoři projektu požádali o jeho prodloužení až do léta 2021.

Domov pro seniory Kamenec/Retro místnost pro realizaci kognitivní terapie

S pomocí zkušené architektky se podařilo zrenovovat retro místnost, která slouží ke kognitivně-reminiscenční terapii a setkávání obyvatel domova pro seniory. Místnost nyní působí svěžím a čistým dojmem a uživatelům poskytuje příjemnou domáckou atmosféru.

Knihovna města Ostravy/Společně

Všechny plánované komentované vycházky Ostravou a přednášky o zajímavostech z historie města a jeho obyvatel se podařilo realizovat. Koronavirus překazil jen plánovaný říjnový workshop s dramatizací, čtením, hrou na kytaru a zpěvem. Ten je odložen, až epidemická situace dovolí.

MOb Moravská Ostrava a Přívoz/Environmentální osvěta seniorů DPS Gajdošova

Pro seniory žijící na území centrálního obvodu města byla zorganizována exkurze do společnosti OZO Ostrava, kde se seznámili zejména s tím, kde končí jejich separované odpady a jaké mají další využití. Na podporu separace odpadu bylo seniorům žijícím ve vlastních bytech i v domovech pro seniory na území městského obvodu rozdáno 300 sad tašek na třídění.

Středisko volného času Korunka/Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj

Projekt se zaměřil na pravidelná zdravotní cvičení seniorů a turistické výlety po kraji. Protože epidemická situace umožnila uskutečnit jen část naplánovaných akcí, byla větší část finančních prostředků vynaložena na nákup cvičebních pomůcek, které budou využívány i v dalším období.

Domov Korýtko/Celým rokem společným krokem

I když organizátoři plánovali více společných akcí obyvatel Domova Korýtko, nakonec byly prostředky využity hlavně na nákup předplatného novin a časopisů, a to i pro příští rok.

Mobilní hospic Ondrášek/Doma až do konce

Příspěvek od OZO Ostrava byl použit na mzdy zdravotnického personálu, který pečuje o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí.David & son s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 22 000 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

Česká distribuční a.s. - NJ
Nový Jičín
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

EVD SPOLEK CZ s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků