Přímé přenosy akcí na velkoplošné obrazovky, na internet, nebo do televizního vysílání jsou mezi pořadateli akcí stále žádanější.

POLAR proto nabízí kompletní zajištění těchto přenosů na klíč vlastními moderními technologiemi a zkušeným týmem profesionálů.

Díky tomu lze zrealizovat přímý přenos prakticky jakékoliv akce z jakéhokoliv místa.

Předností přímých přenosů v produkci POLAR je jejich kreativita, komlexní řešení, rychlá realizovatelnost a nízké náklady.

Příklady akcí vhodných pro přímé přenosy

 • přenosy z kulturních a společenských akcí, koncertů, divadelních představení
 • přenosy ze sportovních akcí, halových i externích
 • přenosy z tiskových konferencí a přednášek
 • přenosy z operačních sálů
 • přenosy z valných hromad, otevření provozoven či podniků, městských zastupitelstev, atd.

Možnosti šíření přímého přenosu

 • Velkoplošné obrazovky v místě akce
 • Internet: video player s přímým přenosem lze umístit na firemní webové stránky, nebo na YouTube. Internetové přenosy mohou být rovněž zabezpečené, dostupné pouze pro pozvané diváky. Upozornění: při šíření pomocí kanálu YouTube mohou nastat problémy v případě použití chráněné hudby v průběhu akce.
 • Televizní vysílání POLAR - moravskoslezská regionální televize
 • Televizní vysílání PRAHA TV - metropolitní televize pro Prahu a střední Čechy

Technická specifikace

 • SDI režie v rozlišeních Ultra HD / HD / SD
 • až 20 nezávislých vstupů (všechny vstupy musí být ve stejném rozlišení)
 • 2 nezávislé programové výstupy
 • 6 nezávislých AUX výstupů
 • 5x intercom a tally ke kamerám a/nebo kontrolním monitorům
 • optické kabely ke kamerám a/nebo projekci: 4x 200m, 1x 100m (lze vzájemně napojovat)
 • 2 nezávislé diskové záznamy ve formátech DNxHD / ProRes / AVI / MPEG
 • 16 audio kanálů vč. nezávislých audio záznamů

Cena

od 35.000 Kč bez DPH

Cena zahrnuje: SDI režie HD / SD, 2x kamera, 1x videoplayer, 4 členný personál (2x kameraman, 1x režisér / střihač, 1x ovládání zvuku / videoplayeru), délka přenosu max. 4 hodiny, obhlídka, instalace, deinstalace, dojezd na území města Ostravy.

Cenu dále ovlivňuje: další personální nároky, množství dalších použitých kamer, náročnost přípravných prací, výroba a příprava grafik / znělek / příspěvků, pronájem kvalitního internetového připojení pro distribuci signálu do TV nebo internetu, dojezdová vzdálenost, celková náročnost akce.

Cenu lze upravit v případě objednání série akcí na stejném místě.

Kontakty

Rezervace a obchodní podmínky: obchod@polar.cz
Technické dotazy: panac@polar.cz