Přímé přenosy

Přímé přenosy akcí na velkoplošné obrazovky, na internet, nebo do televizního vysílání jsou mezi pořadateli akcí stále žádanější.

POLAR proto nabízí kompletní zajištění těchto přenosů na klíč vlastními moderními technologiemi a zkušeným týmem profesionálů.

Díky tomu lze zrealizovat přímý přenos prakticky jakékoliv akce z jakéhokoliv místa.
Předností přímých přenosů v produkci POLAR je jejich kreativita, komlexní řešení, rychlá realizovatelnost a nízké náklady.

Příklady akcí vhodných pro přímé přenosy

 • přenosy z kulturních a společenských akcí, koncertů, divadelních představení
 • přenosy ze sportovních akcí, halových i externích
 • přenosy z tiskových konferencí a přednášek
 • přenosy z operačních sálů
 • přenosy z valných hromad, otevření provozoven či podniků, městských zastupitelstev, atd.

Možnosti šíření přímého přenosu

 • Velkoplošné obrazovky v místě akce
 • Internet: video player s přímým přenosem lze umístit na firemní webové stránky, nebo na YouTube. Internetové přenosy mohou být rovněž zabezpečené, dostupné pouze pro pozvané diváky. Upozornění: při šíření pomocí kanálu YouTube mohou nastat problémy v případě použití chráněné hudby v průběhu akce.
 • Televizní vysílání POLAR - moravskoslezská regionální televize
 • Televizní vysílání PRAHA TV - metropolitní televize pro Prahu a střední Čechy

Technická specifikace

 • SDI režie v rozlišeních Ultra HD / HD / SD
 • až 20 nezávislých vstupů (všechny vstupy musí být ve stejném rozlišení)
 • 2 nezávislé programové výstupy
 • 6 nezávislých AUX výstupů
 • 5x intercom a tally ke kamerám a/nebo kontrolním monitorům
 • optické kabely ke kamerám a/nebo projekci: 4x 200m, 1x 100m (lze vzájemně napojovat)
 • 2 nezávislé diskové záznamy ve formátech DNxHD / ProRes / AVI / MPEG
 • 16 audio kanálů vč. nezávislých audio záznamů

Cena

od 35.000 Kč bez DPH

Cena zahrnuje: SDI režie HD / SD, 2x kamera, 1x videoplayer, 4 členný personál (2x kameraman, 1x režisér / střihač, 1x ovládání zvuku / videoplayeru), délka přenosu max. 4 hodiny, obhlídka, instalace, deinstalace, dojezd na území města Ostravy.

Cenu dále ovlivňuje: další personální nároky, množství dalších použitých kamer, náročnost přípravných prací, výroba a příprava grafik / znělek / příspěvků, pronájem kvalitního internetového připojení pro distribuci signálu do TV nebo internetu, dojezdová vzdálenost, celková náročnost akce.

Cenu lze upravit v případě objednání série akcí na stejném místě.


Kontakty

Rezervace a obchodní podmínky: obchod@polar.cz
Technické dotazy: panac@polar.cz