Sledovanost TV POLAR

DENNĚ

SLEDUJE POLAR 9 % OBYVATEL MS KRAJE,
TJ. 100.000 DIVÁKŮ (DAILY REACH)

1x TÝDNĚ

SLEDUJE POLAR 57,6 % OBYVATEL MS KRAJE,
TJ. 701.990 DIVÁKŮ (WEEKLY REACH)

Které z uvedených regionálních TV stanic znáte?

Která regionální TV je Vaše nejoblíbenější a sledujete ji nejčastěji?

Srpen 2016 | Dotazováno bylo 1.011 respondentů ve věku 18+ žijících na území Moravskoslezského kraje | Průzkum provedl Respond & Co., člen ESOMAR World Research. Počet obyvatel MS kraje: 1.218 732.

Jak často sledujete tyto regionální TV, nebo regionální zpravodajství na celoplošných TV?

Jak často sledujete TV POLAR?

Jak často sledujete TV POLAR?