Beskydský expres

  • Turistická soutěž Beskydský průzkumník byla prodloužena
  • Jablunkovany zaskočilo plošné kácení v Městském lese
  • Stavba nového mostu omezí dopravu v centru Jablunkova

Turistická soutěž Beskydský průzkumník byla prodloužena

Po loňské premiéře turistické soutěže Beskydský průzkumník se Jablunkovské centrum kultury a informací rozhodlo uspořádat zimní verzi.

Zatímco v létě mohli turisté plnit úkoly bez omezení, nyní je postihly vládní restrikce v podobě omezení pohybu. I s tím se však organizátoři vypořádali.

Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací: “Zimní edice Beskydského průzkumníka se těší taktéž velkému zájmu. Nicméně s ohledem na vládní opatření jsme se rozhodli, že Beskydského průzkumníka prodloužíme. Původně měl být do 31. března. My jsme výzvu prodloužili o měsíc, takže do 30. dubna. Slosování proběhne následovně 7. května.”

Zájemci o účast v soutěži se mohou ještě přihlásit a na procházky vyrazit klidně až v dubnu.

Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací: “Princip soutěže zůstává stejný. Návštěvníci, turisté, soutěžící musí navštívit 6 vytipovaných míst, zaslat nám fotografie na emailovou adresu a potom už jenom čekat na vylosování. Nicméně k dnešnímu dni máme už 60 vyplněných karet. Rozdali jsme 59 medailí. Někteří zvládli Průzkumníka i v jednom dni.”

Trasy k vytyčeným cílům nejsou fyzicky náročné. Bez větších potíží je zvládnou i menší děti.

Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací: “Vybírali jsme cíleně místa, která nejsou až tak atraktivní. Jsou tam třeba místa kde není turistická chata, jako Muřinkový vrch nebo Smrk. Cíleně jsme chtěli, aby ten turista návštěvník navštívil i ta místa, která nejsou až tak populární a atraktivní. Takže proto výběr padl i na takovéto destinace.

Celkové převýšení činí nějaký 2400m této trasy, takže i rodiny s dětmi můžou absolvovat tuto výzvu. Takže jsme to tak chtěli pojmout, aby se každou pravdu mohl zúčastnit.”

Jablunkovští už mají připravenou soutěž pro letošní letní sezonu a dokonce připravují mezinárodní verzi přes polskou a slovenskou hranici.

Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací: “Už teď víme, že letní Beskydský průzkumník se opět uskuteční. V jakém rozsahu, v jakém časovém horizontu nad tím současně pracujeme, ale bude to 10 míst v regionu frýdeckých a tady Těšínských Beskyd. A jestli se situace zlepší, chceme třeba zapojit i polskou nebo slovenskou stranu, takže by měl charakter mezinárodní soutěže.”

---

Jablunkovany zaskočilo plošné kácení v Městském lese

Zvuk motorových pil a mizející stromy na pahorku v Městském lese překvapily obyvatele Jablunkova. Radnice musí v těchto dnech zodpovídat mnoho dotazů, co město k plošnému kácení vedlo.

Žádná černota. Vše je legální a schváleno. Tak odpovídají zástupci jablunkovské radnice na četné dotazy lidí, kteří se zajímají o plošné kácení stromů v jejich oblíbeném Městském lese. Většina lidí po vysvětlení pochopí a souhlasí.

Anketa: “V pořádku. Já s tím souhlasím. Vidím to z balkonu, takže jsem rád, že to kácejí. Pracoval jsem v lese celý život, 45 roků. Ty stromy už měly být dávno pryč.”

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Je pravdou, že lidé volají k nám na radnici a ptají se, co děláme v Městském lese, proč kácíme tak velké plochy. Všechny tyto zásahy a kácení máme prokonzultované s naším lesním hospodářem. Dohodli jsem se na větší ploše, kdyby vznikaly nějaké povětrnostní vlivy, aby nedocházelo ke škodám a nemuseli jsme potom vykácet větší část lesa.”

Na pahorku v Městském lese, kam lidé chodí odpočívat, sportovat nebo třeba pro vodu ze studánky, město plánuje vystavět altánek pro mladé včelaře, myslivce a rybáře.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “V současné době probíhá v Městském lese revitalizace stromů na paloučku, kde vznikne altánek pro mladé včelaře, myslivce a rybáře. Chceme udělat osvětu tím, že mladí myslivci by si tam nasadili mladé stromky. Tím, že vznikne nová budova, tak aby nám nedocházelo k nějakým škodám při povětrnostních vlivech, tak jsme vykáceli stromy ve větším okolí a věříme, že tam vzniknou krásné jehličnato-listnaté lesy.

Aby byly skáceny jen vybrané stromy, dohlíží na práci dřevorubců lesní správce.

Martin Filipczyk, revírník Lesní správy Jablunkov, Lesy ČR: “Je to normální obnovní prvek, který provádíme běžně v každém vzrostlém lese. Podotýkám, že obnova takového smrkového porostu na takovém stanovišti začíná v 80 letech a ve 120 letech by měla skončit. V další fázi se tato holina zalesní. Snažíme se tady nějakým způsobem hospodařit podle lesního zákona a také podle lesních hospodářských osnov, které tady předepisují mýtní těžbu. Tu jsme umístili jednak z důvodu bezpečnosti osob a majetku a z důvodu záměru města tady pokračovat v naučné stezce a stavbě altánu a také bezpečnosti obydlí okolo.”

---

Stavba nového mostu omezí dopravu v centru Jablunkova

Velké dopravní komplikace čekají centrum Jablunkova. Připravuje se tam demolice silničního mostu přes řeku Olši, který je v havarijním stavu. Než řeku překlene nový most, bude veškerá doprava vedena po dlouhých objízdných trasách.

Most v centru Jablunkova je součástí velmi frekventované Nádražní ulice. Demolice a stavba nového mostu omezí dopravu v centru města natolik citelně, že už teď se jedná o tom, jak situaci zvládnout.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “V současné době řešíme s Moravskoslezským krajem opravu mostu, který byl postaven v roce 1970. Je už docela v chatrném stavu, obnažena je už i armatura a je třeba ho v nejbližší době rekonstruovat.”

Miroslava Chlebounová, mluvčí MSK: "Je to náročná stavba. Náklady na ni se budou pohybovat mezi 35 až 40 miliony korun. Zahájení stavby závisí na tom, kdy bude dokončena projektová dokumentace a na délce stavebního řízení. S ohledem na neutěšený stav mostu udělá Správa silnic MSK, která má stavbu na starosti, maximum pro to, aby rekonstrukci zahájila v co možná nejkratším čase."

Město se sice snažilo, aby po dobu stavby byl vedle postaven provizorní most, nakonec však bude přes řeku vybudována jen lávka pro pěší. Všechna ostatní doprava bude vedena po delších objízdných trasách.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Oprava bude probíhat tak, že most bude zcela stržen. Nový bude vypadat tak, že tam bude ocelová předpjatá konstrukce, nebude tam středový pilíř, aby nedocházelo k destrukcím při povodních.”

Stavba mostu výrazně ovlivní dopravu v centru města. Objízdné trasy jsou dlouhé a budou po nich vedeny i autobusové spoje.

Jablunkovští se paradoxně snaží stavbu nového mostu oddálit. V jeho blízkosti totiž nyní staví dopravní terminál a obávají se důsledků souběhu obou staveb.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Rekonstrukce mostu nemůže být zahájena dříve, než my zkolaudujeme dopravní terminál, protože my musíme vyúčtovat do poloviny roku 2022, aby nám přišly do rozpočtu dotační peníze.”


---Mohlo by Vás také zajímat