Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Bruntálský miniexpres

Bruntálský miniexpres

Představení nové knihy Těžba zlata na Bruntálsku

Představení nové knihy Těžba zlata na Bruntálsku

Nová kniha Těžba zlata na Bruntálsku, která právě vyšla, byla předmětem přednášek a besedy odborníků i veřejnosti. Zdůrazňuje především význam této lokality Jeseníků z pohledu Bruntálu jako nejstaršího institucionálního města v Českých zemích i z pohledu archeologie a geologie. Šlo o jedinečné setkání odborníků z různých odvětví.

Kniha je tematicky rozdělena do několika částí, z nichž největší se věnuje právě dávné hornické činnosti.

Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu, Opava: ...památek na hornickou činnost v okolí Suché Rudné a v Andělskohorském rudním revíru a na Bruntálsku a k tomu jsou přidány i informace o nových nálezech. Nálezech, které byly učiněny v areálu kostela ve Starém Městě, kde ve středověku stála velká románská bazilika, jako centrum toho původního Bruntálu, založeného před rokem 1213 a také archeologických výzkumů ze Suché Rudné, které zde odkryly pracoviště, ve kterém se zpracovávaly sedimenty, obsahující zlato.“

Kniha popisuje také středověké osídlení celé oblasti, významné stavby a příčiny migrace obyvatel v závislosti na výskytu a těžbě drahých kovů.

Dalibor Prix, historik umění a archeolog: „Je to zajímavé z mého úhlu pohledu tím, že na konci 12. století a na počátku 13.s toletí došlo v Evropě k zásadní společenské změně. Jak ta změna probíhala, je předmětem výzkumů, které se opírají jenom o útržky těch informací. Bruntálsko představuje vlastně jakousi unikátní laboratoř, kde je možné to studovat plošně, ve vzájemných souvislostech a takových území je v ČR už dneska velmi málo.“

Významná je především geologická minulost, která měla největší dopad na výskyt rud a jejich těžbu.

Josef Večeřa, geolog: „Byl velmi významný v 80. letech, protože se tomu tady říkalo, že to je náš Ural, vzhledem k tomu, jaké jsou tady nerostné suroviny. Z toho prim vlastně hraje ta vrbenská skupina, o které jsme mluvili, to znamená obal, kde jsou soustředěna všechna ta největší ložiska plus šupiny, vytažené z devonských hornin, kam spadá třeba Horní Benešov. A mezi tím je ten Bruntál.“

Kniha, kterou si návštěvníci mohli na akci koupit, je plná historických map, nákresů a fotografií, dokumentujících význam celé oblasti.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Bruntálský miniexpres
Představení nové knihy Těžba zlata na Bruntálsku
30. října 2023, 16:50

Představení nové knihy Těžba zlata na Bruntálsku

Nová kniha Těžba zlata na Bruntálsku, která právě vyšla, byla předmětem přednášek a besedy odborníků i veřejnosti. Zdůrazňuje především význam této lokality Jeseníků z pohledu Bruntálu jako nejstaršího institucionálního města v Českých zemích i z pohledu archeologie a geologie. Šlo o jedinečné setkání odborníků z různých odvětví.

Kniha je tematicky rozdělena do několika částí, z nichž největší se věnuje právě dávné hornické činnosti.

Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu, Opava: ...památek na hornickou činnost v okolí Suché Rudné a v Andělskohorském rudním revíru a na Bruntálsku a k tomu jsou přidány i informace o nových nálezech. Nálezech, které byly učiněny v areálu kostela ve Starém Městě, kde ve středověku stála velká románská bazilika, jako centrum toho původního Bruntálu, založeného před rokem 1213 a také archeologických výzkumů ze Suché Rudné, které zde odkryly pracoviště, ve kterém se zpracovávaly sedimenty, obsahující zlato.“

Kniha popisuje také středověké osídlení celé oblasti, významné stavby a příčiny migrace obyvatel v závislosti na výskytu a těžbě drahých kovů.

Dalibor Prix, historik umění a archeolog: „Je to zajímavé z mého úhlu pohledu tím, že na konci 12. století a na počátku 13.s toletí došlo v Evropě k zásadní společenské změně. Jak ta změna probíhala, je předmětem výzkumů, které se opírají jenom o útržky těch informací. Bruntálsko představuje vlastně jakousi unikátní laboratoř, kde je možné to studovat plošně, ve vzájemných souvislostech a takových území je v ČR už dneska velmi málo.“

Významná je především geologická minulost, která měla největší dopad na výskyt rud a jejich těžbu.

Josef Večeřa, geolog: „Byl velmi významný v 80. letech, protože se tomu tady říkalo, že to je náš Ural, vzhledem k tomu, jaké jsou tady nerostné suroviny. Z toho prim vlastně hraje ta vrbenská skupina, o které jsme mluvili, to znamená obal, kde jsou soustředěna všechna ta největší ložiska plus šupiny, vytažené z devonských hornin, kam spadá třeba Horní Benešov. A mezi tím je ten Bruntál.“

Kniha, kterou si návštěvníci mohli na akci koupit, je plná historických map, nákresů a fotografií, dokumentujících význam celé oblasti.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/bruntalsky-miniexpres/bruntalsky-miniexpres-30-10-2023-16-53