Chytrý region

Ekonomický magazín MSK speciál - Společenská odpovědnost

Lukáš Guřan

Jednadvacetiletý Lukáš Guřan se k dobrovolnictví dostal tak, že zareagoval na výzvu v rámci projektu Bosmepartyja. A mohl si vybrat hned z několika zařízení, která poskytují sociální služby. Obětavý mladík nakonec zvolil Domov pro seniory Ludmila v Háji ve Slezsku.

Lukáš Guřan, dobrovolník: „Mým úkolem byla příprava aktivizačních činností pro seniory, to znamená trénování paměti, hráli jsme hry, ale také jsme četli nebo si povídali.“

Lukáš Guřan se v této dobrovolnické práci opravdu našel.

Lukáš Guřan, dobrovolník: „Souvisí to s oborem, který studuji, se Sociální prací na Ostravské univerzitě, takže už jsem měl nějaké zkušenosti z předchozí praxe.“

Nejvíce se mladému studentovi na této činnosti líbí, že má opravdu smysl.

Slezská Ostrava

Slezská Ostrava je čtvrtým největším městským obvodem Ostravy, co do poštu obyvatel, má jich celkem 22 tisíc. Pokud ale obvody porovnáme podle plochy, kterou zaujímají, je Slezská Ostrava se 42 čtverečními kilometry vůbec největší. A k tomu velkou snahu se chovat společensky odpovědně.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: „Městský obvod se dlouhodobě snaží o transparentnost, snaží se zapojovat občany do plánování nejen investičních akcí, ale i vizí rozvoje obvodu. Zapojili jsme se také do místní Agendy 21, kde se snažíme plnit cíle udržitelného rozvoje. Věnujeme se také oblasti životního prostředí, zde podporujeme různé iniciativy a spolky, které například likvidují černé skládky. A v neposlední řadě se věnujeme všem skupinám obyvatel, za což jsme loni získali dokonce cenu.“

Slezská Ostrava se plánuje chovat odpovědně i v nejbližší budoucnosti.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: „Zaměříme se na energetické audity budov, tak aby se co nejvíce snížila jejicj energetická náročnost. Také budeme pokračovat v digitalizaci úřadu.“

HSF system

Stavební firma HSF systém z Ostravy vznikla před dvaceti lety. Z původního zaměření na průmyslové a obchodní stavby, zejména na střechy a fasády společnost postupně rozšířila své portfolio na generální dodávky staveb včetně staveb občanské vybavenosti. Ani při tak obrovském zápřahu HSF systém nezapomíná na společenskou odpovědnost.

Jan Hasík, ředitel společnosti HSF Systém: „Společenskou odpovědností jsme se začali zabývat systémově, tvoříme si na každý rok budget, který slouží k tomu, abychom mohli systematicky podporovat jednak organizace, zejména ostravské vysoké školy, a také různé dobročinné spolky, kulturní akce, sportovní kluby a jednotlivé sportovce. Část toho je určena také pro interní společenskou odpovědnost, tedy pro naše zaměstnance.“

Už v příštím roce plánuje HSF systém počet podporovaných společností a také rozpočet na benefity pro své zaměstnance významně navýšit.

Hotel Mercure

Čtyřhvězdičkový hotel Mercure působí v Ostravě už desátým rokem, nabízí 139 pokojů pro celkem 335 osob.

Markéta Nováková, obchodní zástupce hotelu Mercure: „My, co se společenské odpovědnosti týká, tak si na tom hodně zakládáme. Máme dvě hlavní oblasti, na které se zaměřujeme, a to je spolupráce s místními neziskovými společnostmi a potom ekologická oblast - snažíme se maximálně ekologizovat náš provoz.“

Hotel Mercure má už teď přesně zpracovaný plán na ještě důkladnější ekologizaci provozu, a také na výstavbu elektrostanice na dobíjení aut.

Staré Hamry

Beskydská obec Staré Hamry leží mezi Lysou Horou, Smrkem a hranicí se Slovenskem. Pokrývá 85 čtverečních kilometrů, z toho jsou na 95ti procentech lesy. Staré Hamry se snaží chovat společensky odpovědně nejen ke svým obyvatelům, ale i turistům a vlastním zaměstnancům.

Eva Tořová, starostka Starých Hamer: „Snažíme se našim občanům ulehčit život v tom těžkém horském prostředí, zajišťujeme různé služby, ale také společenský život pro všechny generace našich občanů. Věnujeme se dětem, máme školu od první do páté třídy, naši hasiči s dětmi spolupracují. Jsme historicky vyhledávaným cílem turistů, a tak se snažíme, aby se i turisté chovali k naší krajině zodpovědně.“

V blízké budoucnosti se například rozjede projekt Staré Hamry na kole a další aktivity, které mají udělat Staré Hamry ještě laskavější pro obyvatele i turisty.

Heimstaden

Skandinávská firma Heimstaden, která je největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR, klade velký důraz na přístup k člověku. Její podnikání je založeno na třech základních hodnotách – odvaze, péči a sdílení.

Jan Rafaj, CEO Heimstaden Czech: „My hledáme spoustu způsobů, jak se zapojit do společenskéjho života. Takže nás najdete ve sportu v Havířově a v Karviné, ale také v kultuře. Nejvíce se ale snažíme zapojit do sociálního života, takže výhodně poskytujeme byty dětem, které odcházejí z dětských domovů, nebo nabízíme pro seniory nejrůznější programy.“

Heimstaden je společensky odpovědný i vůči svým zaměstnancům.

Jan Rafaj, CEO Heimstaden Czech: „Snažíme se organizovat nejrůznější aktivity pro naše zaměstnance, ale také je motivovat, aby se i oni zapojili do společenské odpovědnosti. Sami se například aktivně zapojili do pomoci jižní Moravě po ničivém tornádu.“

Dalším společensky odpovědným počinem Heimstadenu bude podpora SOS vesniček po celé Evropě v hodnotě 10 milionů eur ročně.

Mendelovo gymnázium Opava

Pro Mendelovo gymnázium v Opavě je společenská odpovědnost ryze praktická záležitost.

Monika Klapková, ředitelka Mendelova gymnázia Opava: „Pořádáme řadu akcí nejen pro naše studenty, ale i pro celou veřejnost. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou organizujeme přednáškový cyklus Moderní výzvy lidstva, organizujeme fotografickou soutěž. Uklízíme Opavu, sázíme stromy, pořádáme sbírky, darujeme krev.“

Mendelovo gymnázium chce být společensky odpovědné i v budoucnu.

Péče srdcem

Nezisková organizace Péče srdcem už šest let pečuje o seniory a handicapované v domácnostech na celém Ostravsku. Více než polovina zaměstnanců jsou ženy nad 50 let, které by jinak složitě sháněly práci.

Jana Vávrová, ředitelka neziskové organizace Péče srdcem: „Poskytujeme službu v domácnosti, ale také bezplatné sociální poradenství. Pomáháme jim s vyřizováním na úřadech. Nevědí třeba o kompenzačních pomůckách, které jim mohou předepsat lékaři, máme kontakty na firmy, které jim zapůjčí takové pomůcky. Takže kompletně našim klientům řešíme jejich sociální situaci.“

Péče o potřebné je společensky odpovědná sama o sobě, ale tím aktivity Péče srdcem zdaleka nekončí.

Jana Vávrová, ředitelka neziskové organizace Péče srdcem: „Děláme různé akce, jsme Dobrým andělem, pomáháme sbírkami ve vyloučených lokalitách, pomáháme v potravinových sbírkách. Nakoupili jsme také hygienické pomůcky pro přestárlé pejsky.“

Cílem je ukázat, že i v malé neziskové organizaci s pětadvaceti zaměstnanci lze realizovat celospolečensky velmi přínosné aktivity.

Nadační fond Kousek po kousku ze Studénky pomáhá lidem, kteří tvoří něco svého a kterým ke splnění jejich cíle už chybí jen kousek. A ten kousek právě od nadačního fondu mohou dostat.

Martina Mazancová, předsedkyně správní rady nadačního fondu Kousek po kousku: „Doposud jsme podpořili více než 110 projektů v rámci našeho kraje. Inspirujeme jednotlivce a firmy darovat kus svých zdrojů do našeho nadačního fondu. Ten pak najde ty, kteří podporu hledají a potřebují. Dále inspirujeme lidi k dobrovolnictví. Protože když darujete něco ze sebe a svého času ve prospěch někoho jiného, tak je to nejvíc.“

Zbrusu novým projektem nadačního fondu Kousek po kousku je tzv. Zahrada hojnosti ve Fulneku.

Karin Lednická - osobnost roku

Vydavatelka, překladatelka a v poslední době hlavně spisovatelka Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrůstala v Havířově a nyní žije v Ostravě. A k našemu regionu má zcela mimořádný vztah i díky svým knihám s názvem Šikmý kostel.

Karin Lednická, vydavatelka, překladatelka a spisovatelka: „Mám tady hluboce zapuštěné kořeny, které jsem si i díky svým knihám uvědomila.“

A jak vlastně myšlenka sepsat skutečné historické příběhy ze Staré Karviné vznikla?

Karin Lednická, vydavatelka, překladatelka a spisovatelka: „Nejprve jsem chtěla napsat jen povídku, ale nakonec jsem zjistila, že jsem nasbírala dostatek materiálů na celý román.“

Karvinsku a celému kraji přeje Karin Lednická, aby vykročil v rámci transformace tím správným směrem.

Karin Lednická, vydavatelka, překladatelka a spisovatelka: „Historie Karvinska bývá často spojována jen s uhlím. Ale uhlí se tam těžilo až od poloviny 19. století, ale před tím to byla půvabná krajina, kde se dařilo zemědělství, byl tam pivovar, lázně a tak dále. To všechno překrylo hornictví a já bych si přála, aby i ty jiné tváře tohoto regionu vypluly na povrch, aby se s nimi pracovalo, abychom nebyli spojováni pouze s těžkým průmyslem.“

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry